Landbrug & Fødevarers formand om landbrugsaftalen: - Der blev heldigvis lyttet til store dele af vores opråb

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, kaldte - i sin afholdte beretning på organisationens delegeretmøde - politikernes landbrugsaftale den 4. oktober for historisk. Men der er også spidse torne, understregede han.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) lytter her til formanden for Landbrug & Fødevarers beretning.

- Jeg vil gerne takke regeringen, Lea Wermelin og Rasmus Prehn. Særligt tak til dig, Rasmus, for et godt og ærligt samarbejde. Jeg erkender, at du ikke har haft den letteste opgave – men du har lyttet. Og jeg må sige, at jeg personligt har stor respekt for den opgave, du har skullet kæmpe med. Du kunne have valgt en hurtigere – og måske politisk mere fremkommelig vej. Men du valgte den rigtige vej. Du valgte i sidste ende det brede samarbejde. 

Roserne til landbrugsaftalen var store, da formanden for Landbrug & Fødevarer (L&F), Søren Søndergaard, på organisationens delegeretmøde onsdag formiddag aflagde beretning for de delegerede i Herning Kongrescenter.

Søren Søndergaard mindede i beretningen om, at regeringens udspil til forhandlingerne var »håbløst underfinansieret«, og at L&F’s beregninger viste, at det ville koste op mod 14.000 arbejdspladser.

- Gordisk knude

- Regeringen havde ikke lyttet til de meget store bekymringer ved kvælstofreguleringen. Og der manglede ikke mindst midler til den frivillige jordfordeling og -udtagning, konstaterede Søren Søndergaard, og tilføjede:

- Det lignede en gordisk knude, som ingen kunne løse. Der var store ambitioner. Men ingen penge.

- Det så sort ud i lang tid. Men vi gav ikke op. Og der blev heldigvis også lyttet til store dele af vores opråb.

L&F-formanden betegnede den aftale, der blev indgået den 4. oktober af et næsten samlet folketing, fra Enhedslisten til Nye Borgerlige, som »et historisk øjeblik«.

- Og det var resultatet af en historisk stærk indsats fra et samlet erhverv, understregede Søren Søndergaard, der også roste Venstres formand Jakob Ellemann og hele blå blok for deres indsats i forhandlingerne.

- Hele vejen igennem har I talt for, at klimaindsatsen, en stærk fødevareproduktion og danske arbejdspladser skulle gå hånd i hånd. Og I har insisteret på at finde flere penge, så der rent faktisk blev udvikling fremfor afvikling. Det er stærkt, at hele blå blok blev i forhandlingslokalet og var med til at underskrive aftalen, lød det fra Søndergaard, der listede de gode ting ved det politiske forlig op:

Fordele ved aftalen

- Vi har fået sat fokus på kollektive virkemidler.

- Vi får en second opinion på kvælstof.

- Det gode landmandskab kommer mere i centrum med en ny reguleringsmodel.

- Datotyranniet omkring efterafgrøderne får et servicetjek. 

- Og der kommer flere nye penge – også til de grønne investeringer.

- Dét kan vi godt være tilfredse med, lød det fra formanden til et stort bifald fra de delegerede i salen.

- Spidse torne

Men ingen roser uden torne. For selvom der har været langt værre scenarier på bordet undervejs i de politiske forhandlinger, så har den endelige aftale ifølge Søren Søndergaard stadig »meget spidse torne«.

For eksempel bør Folketinget følge op med massive investeringer i forskning og innovation, hvis det skal lykkes landbruget at nå det bindende klima-reduktionsmål på mindst 55 procent i 2030, mener Søren Søndergaard.

Også direktivet om god miljøtilstand i vandmiljøet i 2027 og beslutningerne om en reform af vores fælles europæiske landbrugspolitik fra 2023 vil påvirke landbruget, understregede formanden.

- Alle bliver påvirket på den ene eller anden måde. Og nogle – blandt andre kvægbønderne og producenterne af stivelseskartofler – bliver ramt af udjævningen af landbrugsstøtten.

- Det bliver svært, pointerede Søren Søndergaard, og tilføjede:

- Vi skal igennem en kæmpe omstilling. Men det bliver en omstilling, som sker gennem udvikling. Ikke afvikling.

- Det så sort ud i lang tid. Men vi gav ikke op. Og der blev heldigvis også lyttet til store dele af vores opråb

Søren Søndergaard, formand, Landbrug & Fødevarer – i sin beretning

Læs også