Skovrådet klar med anbefalinger til den grønne omstilling

Syv konkrete anbefalinger, til hvordan dansk produktion af træ kan bidrage til den grønne omstilling, er netop overleveret fra Skovrådet til miljøminister Lea Wermelin.

Samtlige elleve interesse- og brancheorganisationer repræsenteret i Skovrådet står bag en række nye anbefalinger til miljøminister Lea Wermelin (S).

Anbefalingerne har fokus på øget forsyning og øget anvendelse af bæredygtigt træ fra dansk skovbrug.

- På et tidspunkt, hvor skovenes bidrag til den grønne omstilling aldrig har været vigtigere, og i en tid hvor synspunkter i den offentlige debat ofte polariseres, glæder det mig, at samtlige Skovrådets interesse- og brancheorganisationer har arbejdet konstruktivt for, at vi kunne nå frem til en række konkrete anbefalinger. Det tjener alle involverede til ære, siger Skovrådets formand, Carsten With Thygesen.

Skovrådet er et rådgivende udvalg, der er nedsat af miljøministeren. Formanden og de øvrige medlemmer udnævnes af miljøministeren. Rådet består af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, WWF Verdens-naturfonden, Verdens Skove, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening og tre institutioner, der forsker i skovbrugs- og naturfaglige emner.

Anbefalingerne kommer ifølge Skovrådet på et tidspunkt, hvor der globalt forventes en stigende efterspørgsel efter træ, og hvor det er vigtigt, at dansk træproduktion foregår dokumenterbart bæredygtigt.

Skovrådets anbefalinger

Anbefalingerne omfatter i ikke-prioriteret rækkefølge:

  • Registrering af naturmæssig særlig værdifuld skov på private arealer. (§25 registrering)
  • Etablering af national tilskudsordning til kortlægning af skovressourcen og registrering af naturværdier på private og kommunale arealer
  • Oplysningskampagne om øget produktion af bæredygtigt træ
  • Mål for mængden af certificeret bæredygtigt træ som skal produceres/leveres fra danske skove
  • Afsætning af midler til øget forskning i forhold til klimaforandringernes påvirkning af skov
  • Midler til rådgivning af skovejere om skovenes robusthed og tilpasningsevne ift. klimaforandringer
  • Kortlægning af træproduktion og internationale træstrømme for danske træforbrugende industrier

Læs også