194 millioner til klimaomstillingen af landbruget

Ny pulje til grøn omstilling af dansk landbrug på 194 millioner kroner skal sætte turbo på klimaomstillingen af landbruget.

Torsdag åbnede en ny pulje til grøn omstilling af dansk landbrug. Puljen er målrettet udvikling af teknologier som pyrolyse, hvor gylle og halm omdannes til biokul.

I efteråret 2021 vedtog regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget aftalen om grøn omstilling af landbruget med et bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-65 procent frem mod 2030. Det svarer til en reduktion på mellem cirka 6 og 8 millioner tons CO2e. Målet skal blandt andet indfries gennem nye teknologier.

Pyrolyse-teknologien har stort potentiale for at reducere udledningen af drivhusgasser fra landbruget. Biokullet kan spredes ud på markerne og lagre kulstof i jorden i lang tid, og det kan på den måde fjerne CO2 fra atmosfæren. 

- Pyrolyse af halm og gylle er banebrydende og har et stort potentiale til at reducere landbrugets klimaaftryk. Vi står med en teknologi, der kan bidrage kraftigt til grøn forandring i landbruget og blive et nyt dansk vindmølleeventyr, udtaler Rasmus Prehn (S), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

- Vi laver en ambitiøs satsning på fremtidens grønne teknologier, der er en vigtig krumtap i at sikre et mere klimavenligt dansk landbrug i fremtiden. Det slog vi også klart og tydeligt fast med den historisk brede landbrugsaftale. For vi lykkes ikke med den grønne omstilling, uden at have landbruget med ombord, tilføjer han.

Læs også