Blå blok langer ud efter Mette efter minkrapport

Mette Frederiksens håndtering af minksagen kan blive genstand for yderligere undersøgelser. Torsdag var der dog ikke flertal for en advokatundersøgelse af statsministeren.

Skal Minkkommissionens rapport have politiske konsekvenser? Det spørgsmål deler vandene på Christiansborg, efter at rapporten konkluderede, at Mette Frederiksen vildledte befolkningen, men uden at være vidende om, at der ikke var hjemmel i loven til at kræve alle mink aflivet.

Flere toneangivende politikere i blå blok efterlyste torsdag, at sagen kunne få mulige konsekvenser for Mette Frederiksen.

En af dem var Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, der hæftede sig ved, at Mette Frederiksen i et interview med Berlingske onsdag havde konstateret, at man i Statsministeriet fortjente hård kritik, men at det efter hendes mening ikke burde få personlige konsekvenser for hende.

- Mette Frederiksen siger, at til trods for at det er en voldsom kritik, som hun får, skal det ikke have konsekvenser for hende eller departementschefen. Og det er to forskellige, modstridende ting, som jeg ser det, sagde han torsdag og uddybede:

- Hvis jeg går i gang med at bygge et hus og bare bygger løs, uanset hvad der står i bygningsreglementet. så er jeg ikke friholdt for skyld, hvis jeg laver noget ulovligt. Jeg vil være skyldig i ikke at have fulgt reglementerne, sagde han.

- Man bør ikke have været i tvivl

Han hæftede sig ved de oplysninger, der i løbet af sagen er kommet frem. Især oplysningerne om, at man i Fødevareministeriet var klar over, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink i Danmark.

- Der var løbende notater i måneder op til, at man slog mink ned, om at der manglede lovgrundlag for at aflive alle mink udenfor smittezonerne. Man bør ikke have været i tvivl om, at det her ikke var farbart, sagde Ole Birk Olesen.

Olesens kritik falder i kølvandet på, at Minkkomissionen rejste kritk af de udmeldinger, der kom på pressemødet den 4. november 2020, om at minkavlere skulle aflive alle dyr mod at få tempobonus.

»Det er efter kommissionens opfattelse forståeligt, at udmeldingerne på pressemødet blev opfattet af minkavlere som et påbud, også henset til at det formentlig ville være helt urealistisk at gennemføre aflivningsindsatsen inden for rimelig tid uden minkavlernes aktive deltagelse« skriver Minkkommissionen i sin rapport.

»Imidlertid finder kommissionen, at udmeldingerne på pressemødet bedømt isoleret ikke i forhold til minkavlerne havde form af et påbud. Der var i stedet efter kommissionens opfattelse tale om en meget stærk opfordring, der blev ledsaget af, hvad der måtte fremstå som et retligt bindende tilsagn om en ekstra kompensation i form af tempobonus, såfremt opfordringen blev imødekommet, idet myndighederne ellers selv ville forestå aflivningerne – hvilket som nævnt alt sammen var groft vildledende«.

Stoklund forsvarer Mette

Torsdag eftermiddag trådte hele det politiske udvalg, der har fulgt Minkkommissionen, frem foran pressen, og her erkendte det socialdemokratiske medlem, Rasmus Stoklund, at det var en alvorlig sag. Men han forsvarede samtidig statsministeren.

- Det er en alvorlig sag. Der rejses alvorlig kritik af regeringen og dele af embedsværket. Der er blevet begået alvorlige fejl, sagde han og uddybede så:

- Det var den rigtige beslutning (at aflive alle mink, red.), men det var ikke det rigtige grundlag, det blev besluttet på. Statsministeren var ikke klar over, at der ikke var hjemmel, hun har ikke vildledt Folketinget, og regeringen informerede selv Folketinget om den manglende lovhjemmel senere.

Peder Hvelplund fra regeringens støtteparti Enhedslisten sagde, at han ikke kunne se et behov for at indlede en rigsretssag mod Mette Frederiksen.

- Det centrale spørgsmål i sagen handler om forsæt. Altså om man gør noget med vilje, mod bedre vidende. Det er der ikke noget, der tyder på i forhold til statsministeren. Men det vil som minimum komme til at betyde udtalelse af skarp kritik af måske flere ministre, sagde han.

Kommissoriet fortsætter

Den politiske formand for Minkkommissionen, Venstres politiske ordfører Sophie Løhde, sagde:

- Udvalget har bestemt, at alle ministre, der bliver udsat for kritik, får en måned til at komme med høringssvarene, og at de får mulighed for at få en bisidder med til det videre forløb. Udvalget har aftalt at mødes igen på mandag kl. 13, hvor vi vil drøfte den videre proces for Minkkommissionens beretning.

Hun sagde videre, at det nu var op til Folketinget at vurdere, om Mette Frederiksen har handlet groft uagtsomt.

- Kommissionen har sagt, at der må man gøre op med sig selv, om det er groft uagtsomt. Det er i sidste ende en politisk vurdering.

Hverken regeringens andre støttepartier, Radikale eller SF ville konkludere noget om sagen torsdag. Til gengæld har Nye Borgerlige, der kalder sagen en skandale, startet en indsamling for at få lavet sin egen advokatundersøgelse af sagen.

Læs også