Ministre i erklæring: Efterlyser bedre velfærd under dyretransport

Landbrugsminister Rasmus Prehn fremlagde mandag et holdningspapir på et møde i Det Europæiske Råd (Landbrug og Fiskeri). Oplægget er en fælles erklæring fra ministrene med ansvar for dyrevelfærd i Belgien, Danmark, Tyskland, Nederlandene og Sverige. I holdningspapiret efterlyser landene bedre dyrevelfærd under transporten.

Flere hændelser, hvor dyr har lidt under transport, har sat dyretransporterne højt på den offentlige dagsorden i de senere år. Det politiske niveau i EU har ligeledes kastet lys over transport af dyr; f.eks. med Europa-Parlamentets nedsættelse af undersøgelsesudvalget: »Inquiry on the Protection of Animals during Transport«.

Og nu har ministrene med ansvar for dyrevelfærd under transport i Danmark, Belgien, Nederlandene, Tyskland og Sverige fremlagt et samlet holdningsdokument, hvor de meddeler, at de kraftigt støtter revisionen af lovgivningen om dyretransport i EU.

Den 7. juni 2022 blev dokumentet sendt til Europa-Kommissionen, hvor ministrene oplistede de centrale emner i revisionen af lovgivningen.

Disse omfatter transporttid, definition af »økonomisk aktivitet«, bestemmelsessteder uden for Den Europæiske Union, loftsafstand og krav til vandings- og fodringsintervaller. Derudover er vigtige spørgsmål som transport i ekstreme temperaturer inkluderet.

Landbrugsminister Rasmus Prehn fremlagde derfor mandag - på vegne af alle landene - et holdningspapir på mødet i Det Europæiske Råd (Landbrug og Fiskeri).

- Bedre dyrevelfærd under transport er en topprioritet. EU's nuværende dyrevelfærdslovgivning er forældet, og jeg er derfor glad for, at EU-Kommissionen har lovet en revision inden udgangen af 2023. Forhåbentlig vil dette holdningspapir give kommissionen stof til eftertanke, fortæller Rasmus Prehn

Holdningsdokumentet fra landene om dyrevelfærd under transport følger et andet holdningsdokument om en ny EU-lovgivningsramme for dyrevelfærd med fokus på hold af dyr, som blev sendt til EU-Kommissionen i september 2021. 

Kommissionen forventes at fremsætte et forslag inden udgangen af 2023.

Læs også