Naturnationalparker er ikke borgerlig politik

Af Annette Lorentzen, medlem af Bæredygtigt Landbrug

Naturnationalparker (NNP) er blevet beskrevet som løsningen på vor tids naturproblemer. Det nuværende røde flertal har allerede hegnet store områder ind til formålet, fældet og skamferet århundrede gamle træer og vil sætte store græssere ind i områder, der tidligere var rekreative arealer for lokalbefolkningen. Det er for naturens og biodiversitetens skyld, siges det. Naturen er truet hedder det. Arter uddør. Derfor skal vi have vild natur.

De store teorier og den store skræmmekampagne om naturens tilstand har fået mange – også borgerlige og liberale politikere – til at hoppe med på vognen og være positivt stemt overfor disse Naturnationalparker, hvor dyrene skal æde vegetationen helt ned og ikke behøver dagligt tilsyn. Hvor planterne kommer før dyrevelfærden og det skal være naturligt, at dyr lider sultedøden.

Nu begynder realiteterne at banke på. Gående, cyklende og ridende, der tidligere nød naturen, tør naturligvis ikke komme ind i hegnet til store og ofte sultne dyr og slet ikke med deres børn. Der er allerede sket ulykker. Tidligere naturplejere og landmænd, der kender og på bedste vis i årtier, har plejet naturen, tilsidesættes for offentligt ansatte uden erfaring med dyr og natur og med store udgifter til følge. Biodiversiteten, som er det store skræmmebillede, er truet på nogle punkter, ja, men på flere andre er det gået frem. Det hører vi bare ikke om. Men skræmmekampagnen virker.

Derfor må vi vælgere før valget få klarhed over, om politikerne – også fra blå blok – stadig er tilhængere af indhegnet natur med store dyr, der reelt vil udelukke befolkningen fra områderne. Om man stadig ønsker andre eller ingen regler for dyrevelfærd og hvor vegetationen græsses helt ned og vore skove fældes.

Kan det virkeligt være rigtigt, at vi borgere skal stå udenfor et hegn, ved nogle af vores dejligste naturområder og se på afmagrede, sultne og lidende dyr, der ikke er blevet behandlet mod parasitter, halte med alt for lange hove, syge af at være nødt til at spise giftige planter pga. ikke eksisterende foder. Det er jo billeder, vi allerede har fra eksisterende områder. Eller skal reglen om godt landmandskab, der betyder, at hvis man holder dyr bag hegn, har man altså også pligt til at fodre og have opsyn med dem, også gælde her.

Blandt andet Liberal Alliance og Konservative stemte for disse Naturnationalparker udtænkt ved Københavnske skriveborde. Har I været ude og opleve en fri natur og se, hvordan den bliver til en indhegnet natur? Hvorfor skal naturen underlægges rigide, teoretiske regler. Hvorfor ikke være liberal også i naturpolitikken.

Tak for svar – fra alle politiske partier inden krydset skal sættes den 1. november.

Læs også