Guldborgsund: Landbruget hopper med på klimavognen

Samtidig med at Guldborgsund Kommune har vedtaget en ny klimaplan, indgår kommunen i et partnerskab med VKST. Det glæder parterne.

For nylig præsenterede Guldborgsund Kommune den kommende klimaplan, der skal sætte skub i den grønne omstilling. Den indeholder blandt andet mere biogasproduktion. samt større fokus på nationale rammebetingelser for landbrugets CO2-reduktion.

Og samme dag som planen blev endeligt vedtaget, kunne kommunen offentliggøre en partnerskabsaftale med VKST, der i den nærmeste fremtid skal understøtte landbrugets arbejde med at nedbringe sektorens CO2-udledning. Partnerskabsaftalen er første skridt mod et tættere samarbejde mellem landbruget og kommunen på klimaområdet.

John Nielsen, næstformand i VKST, er glad for partnerskabsaftalen. Han lægger særlig vægt på, at samarbejdet sker ad frivillighedens vej.

- Det er frivilligheden og respekten for, at vi er en del af løsningen, der får landbruget til at være med. Jeg er glad for, at kommunen også tænker sådan, og at den har en positiv tilgang til samarbejdet. Det er en stor styrke, at vi nu står sammen og kan tale med én stemme, og jeg glæder mig til det videre samarbejde, siger John Nielsen, der også peger på vandplanerne som et område, der skal samarbejdes om.

- Landbruget er en del af løsningen

Borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen (S), glæder sig også til samarbejdet. Han sætter stor pris på landbrugets velvilje, og han ser mange muligheder i partnerskabet.

- Jeg tror, der kan komme mange gode ting ud af vores partnerskab. Jeg ser bestemt også landbruget som en del af løsningen på klimakrisen, for det er landbruget, der kan levere de afgrøder og råstoffer, som fremtidens produkter og byggematerialer skal laves af. Desuden kan vi stå sammen om at sikre rimelighed i de krav, der kommer fra centralt hold, siger Simon Hansen.

Parterne har også forpligtet sig til at dele viden, netværk og ressourcer for derigennem at opnå resultater, som ikke kunne være opnået uden samarbejdet. Desuden mødes VKST og Guldborgsund Kommune mindst to gange om året for at følge op på aftalen og konkrete handlinger.

Partnerskabsaftalen er indgået som led i kommunens arbejde med en klimaplan, der skal sikre, at kommunen som geografisk område er CO2-neutral senest i 2050.

Læs også