Manglende øko-finanslovsmidler bekymrer hos L&F

Landbrug & Fødevarer er ærgerlig og bekymret over manglende fokus på den økologiske fødevareproduktion i forslaget til finanslov, som regeringen fremlagde torsdag. Således forsvinder finansieringen på 10,9 millioner kr. årligt til Innovationscenter for Økologisk Landbrug efter 2024.

- Vi finder det meget uhensigtsmæssigt, at bevillingen til Innovationscenter for Økologisk Landbrug ikke tænkes videreført på budgetårene for 2025-2027. Det har stor betydning for den kontinuerlige drift af centeret, at der er tryghed for finansieringen udover det indeværende år. Det er problematisk i forhold til det meget vigtige faglige innovations- og udviklingsarbejde i innovationscenteret, som i sin levetid har præsteret flotte resultater, siger Kirsten Lund Jensen, økologichef i L&F.

Tilsvarende er hun ærgerlig over, at puljen til den økologiske markedsindsats fortsat får lov at falde, selv om der mere end nogensinde er brug for at iværksætte afsætningsaktiviteter, der kan understøtte salget af økologiske fødevarer.

- Vi mener, det er vigtigt, at der opretholdes en målrettet indsats i forhold til eksportfremme, forbrugeroplysning, og afsætningsfremme på hjemmemarkedet. Taget de politiske mål om fordobling af økologien samt det øgede pres på markedet i betragtning, bør bevillingen til fremme af afsætning under Fonden for Økologisk Landbrug, øges til 40 millioner kr. årligt. I stedet er puljen reduceret fra tidligere 30 millioner kr. til 20 millioner kr. Det er bekymrende i forhold til at realisere de formulerede ambitioner for økologien, siger Kirsten Lund Jensen.

Samtidig er der lagt op til, at Fødevarestyrelsens indsatser i forhold til Det Økologiske Spisemærke skæres helt væk.

- Det giver slet ikke mening at nedprioritere driften af den økologiske mærkningsordning, når man samtidig har målsætninger om at øge det økologiske forbrug og i øvrigt ønsker øget økologi i den offentlige bespisning, siger Kirsten Lund Jensen.

Læs også