Regeringen afsætter over 600 mio. til udtagning af landsbrugsjord

Mandag åbnede årets ansøgningsrunde til klima-lavbundsordningen med en pulje på mere end 600 millioner kroner. Puljen rækker til lavbundsprojekter svarende til op mod 5.000 hektar landet over.

Det er ambitionen i Landbrugsaftalen fra oktober 2021, at 100.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer skal tages ud af produktion frem mod 2030. Det er ét af de værktøjer, der skal bidrage til at indfri målet om at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser med 55-65 procent.

I april viste en opgørelse, at der er kommet skub i processen med igangsat udtagning af potentielt mere end 30.000 hektar. Med åbning af en ny ansøgningsrunde i Miljøstyrelsens klima-lavbundsordning tages endnu et skridt i den retning.

Regeringen har prioriteret mere end 600 millioner kroner i årets pulje, som nu kan søges af blandt andre landmænd, kommuner og fonde til at hjælpe lavbundsindsatsen endnu bedre på vej. I klima-lavbundsordningen kan der søges om tilskud til forundersøgelse af, om et areal er egnet og til selve etableringen af projekterne.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) glæder sig i en pressemeddelelse over, at danske landmænd nu kan tage endnu et skridt mod at udtage flere landbrugsarealer:

- Vi er et bredt flertal i Folketinget, som med Landbrugsaftalen fra 2021 har sat en ambition om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer frem mod 2030 som led i den grønne omstilling af landbruget. Det er ingen hemmelighed, at det har vist sig at være lidt af en bjergbestigning. Heldigvis viser de nyeste tal fra foråret, at vi er kommet godt i gang med mere end 30.000 hektar, hvor der nu er igangsat for- eller etableringsprojekter. Det skyldes ikke mindst en stærk samarbejdsindsats af både erhvervet og kommunerne. Fra regeringens side vil vi gøre vores bedste for, at landmændene ad frivillighedens vej melder sig ind i lavbundsindsatsen, og jeg er derfor glad for, at vi nu kan åbne for en pulje på mere end 600 millioner kroner til konkrete projekter, udtaler ministeren.

Læs også