Finanslov: BL er positive over lokale kystvandråd, men er bange for at gøre miljøet en bjørnetjeneste

Peter Kiær, formanden for Bæredygtigt Landbrug, ser positivt på, at man i finansloven vil oprette en række lokale kystvandråd med ansvar for at implementere lokalt tilpassede løsninger i de enkelte kystområder.

- Det er rigtig gode takter, hvis det man mener, er, at man vil lade implementeringerne ske i form af nogle kystvandråd, hvor det kan ske lokalt. Det mener vi, er løsningen på, at man rent faktisk kan få lavet en reduktion af kvælstof, der hvor det er et problem i nogle indre fjorde, siger formanden.

I kølvandet på finansloven 2024 rejser Peter Kiær dog også en række bekymringer. Han er nemlig skeptisk over, om udtagningen vil have en generel positiv effekt på kvælstofudledningen og vandmiljøet som helhed.

- I stedet for at bruge 10 millioner kroner på flere lavbundskonsulenter, så vil vi gerne opfordre til, at man kunne forske i, om udtagningerne rent faktisk har den her ønskede effekt. Det vil sige, at vi gennem målinger kan finde ud af, om man måske gør miljøet en bjørnetjeneste. I et forsøg på at gavne vandmiljøet med færre næringsstoffer, kan vi jo godt risikere, at klimagasser forurener i stedet for. Så vi har bare en opfordring om, at man gør sig umage ved også at finde ud af, hvad en udtagning vil betyde, siger han og peger på, at man også skal være opmærksom på, at man ikke øger fosforudledningen med henblik på udtagning.

Læs også