Politikere skal se nærmere på nyt kvælstoftiltag

Det har været undervejs i fem år. Nu bliver en opfindelse til faktareguleret kvælstofudledning vist frem for politikere. DN, L&F og Bæredygtigt Landbrug bakker op om tiltaget.

Onsdag skal Andreas Ifversen, direktør for selskabet Vand og Natur Landbrug, til foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at præsentere en demo. Men ikke en hvilken som helst demo.

Den skal nemlig være med til at gøre noget ved kvælstofproblematikken og være med til at sikre, at landbruget kan sænke udledningerne af kvælstof.

Andreas Ifversen fortæller, at han har arbejdet på sin opfindelse i fem år, men der er en god grund til, at det først er nu, at offentligheden får kendskab til den. For rundt om opfindelsen er dannet et usædvanligt netværk, der både omfatter landbrugsorganisationerne, men også Danmarks Naturfredningsforening.

- Vand og Natur Landbrug har ikke markedsført opfindelsen, fordi vi har set det som det vigtigste, at vi har fået skabt et nyt stærkt netværk med Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevare og Bæredygtigt Landbrug, skriver han i en pressemeddelelse.

Det haster med en indsats

Som det er kutyme, når man får foretræde for Folketinget, har han fået 15 minutter til at gøre politikerne klogere på sin opfindelse. Andreas Ifversen håber på at få skabt politisk opmærksomhed om arrangementet.

- Jeg vil opfordre både naturfolk, men også landmænd til at kontakte deres lokale politikere, der sidder i Miljø- og Fødevareudvalget, og på den måde være med til at sørge for, at de møder op på onsdag klokken 13,15 til foretrædet. Det er vigtigt, at alle partier er til stede, lyder det fra Andreas Ifversen.

Kvælstofproblematikken fyldte en del på sidste uges plantekongres, som Ifversen også deltog i. Han mener, at det haster med at få gjort noget.

- Det gennemgående tema var jo, at alle, både landmænd, kystvandråd men også forskere er fortvivlede over, at alle de tiltag, der er på vej, først virker om 5-10 år. Så længe kan vore fjorde ikke vente på, at der sker noget med iltsvind, siger Andreas Ifversen.

Han tilføjer, at det også for landmænd er vigtigt, at der gøres noget, da det ellers kan få store konsekvenser for økonomien i landbruget på længere sigt.

.

Læs også