Bornholms Landbrug & Fødevarer får dispensation

Trods Bornholms Regionskommunes beslutning om at al kommunal bortforpagtet jord skal dyrkes økologisk, får Bornholms Landbrug & Fødevarer dispensation til at dyrke en af kommunen lejet forsøgsmark konventionelt.

Formanden for Bornholms Landbrug & Fødevarer, Lars-Ole Hjorth-Larsen, glæder sig over, at man fik dispensationen igennem. Foto: Bornholms Landbrug & Fødevarer
Med 12 stemmer for og 11 imod lykkedes det lige akkurat Bornholms Landbrug & Fødevarer at få en dispensation fra Bornholms Regionskommune, så en af kommunen forpagtet 7,5 hektar stor forsøgsmark ved Aakirkeby fortsat kan drives konventionelt.
Bornholms Regionskommune har ellers tidligere besluttet, at al bortforpagtet jord fremadrettet skal dyrkes økologisk, og dermed kom Bornholms Landbrug & Fødevarer i klemme.
Det gav hovedbrud i foreningen, for hvem forsøgsmarken er så vigtig – blandt andet fordi den indgår i landsforsøg, som man var bange for at miste. Derfor gik Bornholms Landbrug & Fødevarer i dialog med kommunen og kom med flere løsningsforslag for at få en dispensation.
 

Mere fokus på økologi

Et af forslagene lød på, at minimum halvanden hektar af forsøgsarealerne i fremtiden bliver anvendt til økologiske forsøg i 2025. Et andet forslag gik på, at 20 procent af den bornholmske landbrugsjord skal være økologisk dyrket; ligeledes i 2025, og endelig har foreningen tilkendegivet, at man vil påtage sig et større ansvar i forsøget på at udvide antallet af hektar, der er økologisk drevet.
Konkret bevirker det blandt andet, at man vil arrangere erfa-møder målrettet yngre landmænd, ligesom man vil søge at udvikle klippe-og solskinsøens landbrug i en mere bæredygtig og klimavenlig retning.
- Sidstnævnte fortsætter vi med uanset indgåelse af en forlængelse af forpagtningsaftalen eller ej, men vi går også meget gerne i en meget tættere dialog for at informere og lade os inspirere af, hvad Bornholms Regionskommune gerne ser os fokuseret på, lød det fra formanden Lars-Ole Hjort-Larsen til Bornholms Tidende, inden kommunalbestyrelsen igen skulle drøfte sagen.
 
Læs mere om Bornholms Landbrug & Fødevarer i LandbrugØst nummer 24.
 
 

Læs også