Glæde hos Merrild over ministerbeslutning

Ikke overraskende hilser formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, det velkomment, at fødevareminister Mogens Jensen (S) har afsat 60 millioner kroner ekstra til firnansieringen af minivådområder.

Regeringen har afsat over 60 millioner kroner til at sikre finansieringen af etablering af minivådområder, efter den store interesse, der har været for ordningen. Med de ekstra penge er der nu afsat næsten 200 millioner kroner til ordningen i 2019. De skal gå til at dække udgifterne forbundet med etableringen af minivådområderne, efter at 338 landmænd har udfærdiget en ansøgning om at oprette et minivådområde.

Meldingen fra fødevareministeren modtages naturligvis med glæde hos formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

- Vi vil gerne kvittere for, at ministeren prioriterer det her område lige så højt, som vi gør, siger Martin Merrild og fortsætter: 

- Hundredvis af landmænd vil frivilligt tage jord ud af drift, afbryde drænene fra oplandet og etablere et minivådområde, så vi som samfund kan få et endnu bedre vandmiljø i fremtiden. Jeg er stolt over, at så mange landmænd ønsker at tage helt konkret ansvar på fællesskabets vegne, for etableringen af et minivådområde er absolut ikke noget, man ’bare lige gør’, siger han.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet kan den samlede reduktion af kvælstofudledningen blive cirka 158 ton om året, hvis alle 338 projekter bliver realiseret.

- Landmændene løfter et vigtigt samfundsansvar med deres minivådområdeindsatser, og jeg vil gerne rose dem for selv at komme på banen og søge om så mange minivådområder. Samtidig kan man som almindelig borger glæde sig over den forskønnende effekt og det rigere dyreliv omkring vandhullerne, som minivådområderne også bidrager med, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Minivådområderne skal stå færdig i løbet af to år, hvis de mange penge skal falde til udbetaling.

Læs også