bannerPos

Kæmpe opbakning til dansk landbrug i København i dag

Hele Langelinie i København var proppet med traktorer. Det var foreningen »Oprør fra landet«, der havde arrangeret demonstrationer i dag i både Aarhus og København imod regeringens magtmisbrug, manglende respekt for grundloven og demokratisk underskud for folkestyret. Flere end 4.000 demonstranter var mødt på Langelinie i København i dag. Foto: Per Jørgensen

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
21-11-2020 14:29
Foreningen »Oprør fra landet« afholdte i dag demonstrationer imod magtmisbrug, manglende respekt for grundloven og demokratisk underskud for folkestyret. Mere end 4.000 demonstranter var mødt op i København.

Ifølge en af koordinatorerne bag demonstrationerne i dag, Knud Jeppesen, var der mere end 1.000 traktorer tilstedet i København og Aarhus i dag.

Flere folketingspolitikere var på talerstolen i København, blandt andet tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der gav oppositionen en overhaling for ikke at være kritiske nok mod regeringen. Han kom også en på statsminister Mette Frederiksen arrogance i minksagen.

Udover tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen var også Rasmus Jarlov (K), Pia Kjærsgaard (DF), Erling Bonnesen (V), Pernille Vermund (NB), Sophie Løhde (V), Lars-Christian Brask (LA), Torben Povlsen, formand for Centrovice på Fyn samt svineproducent Peter Kiær, der er talsmand for »Oprør fra landet« på talerstolen.

Ifølge arrangøren skal der være tid til at lytte, tid til at undersøge tingene til bunds, så der kan træffes meningsfyldte beslutninger. Et demokratisk samfund skal ledes demokratisk. Det ønsker regeringen ikke, derfor blev der demonstreret i dag.

- Vi demonstrerer også i dag imod regeringens fremsatte nye epidemilov, der giver politikerne uindskrænket magt. Der udmeldes grundlovsstridige beslutninger og hæren sættes ind for at hjælpe myndighederne med at gennemføre ulovlige beslutninger, sagde Pernille Vermund fra talerstolen.

Flere talere var inde på, at regeringens arrogance bliver dyr, især på det menneskelige plan. Et erhverv er væk og mange andre erhverv og mennesker lever i uvished for deres fremtid, når folkestyret er sat ud af kraft, lød det fra talerstolen, lige flere talere var inden på, at folket ingen indflydelse har på, hvilke beslutninger der dikteres fremover under den ønskede epidemilov. Det føles fremmed og usikkert, sagde flere talere.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.

OPEC-forhandlinger kan ramme olieprisen

Grundlaget for OPEC-landenes produktion fra januar 2021 lægges over de næste dage, vurderer chefstrateg i Nykredit.

Intelligente kameraer skal sikre GPS’er

På Smedshauge ved Lemvig er maskinhuset blevet udstyret med fire intelligente kameraer, der skal sikre mod ubudne gæster.

Wermelin vil rydde op i Miljøstyrelsen

En redegørelse om drikkevandsdispensationer fra Miljøstyrelsen udløser skarp kritik fra miljøminister Lea Wermelin. Styrelsen har i mange år forvaltet drikkevandsdispensationer i strid med EU-reglerne.

Ukendskab til loven fritager ikke statsministeren for ansvaret

Ukendskab til (grund)loven fritager selvfølgelig ikke regeringen og statsministeren for at bære ansvaret for en ordre, der eksekveres med militærets og politiets assistance.

Minivådområder giver signalforvirring

Enten er nitratkvælstof skadeligt eller også er det ikke. Begge dele kan ikke være sandt.

Generelt sprøjteforbud i BNBO vil kræve ny lovgivning

Mens der bliver forhandlet BNBO-aftaler, er det vigtigt, at det kommer frem, at regeringen lige nu mangler lovhjemmel til at gennemføre et generelt sprøjteforbud i BNBO, lyder det fra advokat Hans Sønderby, der repræsenterer Bæredygtigt Grundvandsbeskyttelse. Et eventuelt generelt forbud kan komme på tale fra 2023.

Mere hvede fra USA

De lukrative afregningspriser for hvede får amerikanske landmænd til at så mere hvede end normalt. Selvom udbuddet med hvede kan gå op i 2021, så følger efterspørgslen med, og derfor ser jeg det ikke som helt usandsynligt, at vi skal se hvedeprisen søge tilbage mod de topniveauer, der senest gjorde sig gældende tilbage i 2012.
Side 1 af 1984 (39671 artikler)Prev1234567198219831984Next