L&F bør hjælpe med retssagen

Formand for LandboSyd, Mogens Dall, foreslår, at L&F danner et team af eksperter, som kan bidrage med viden og bistand til vandplan-retssagen.

Landbruget skal stå sammen om vandplanretssagen, som Bæredygtigt Landbrug fører ved Vestre Landsret her til maj.

Det sagde formand for LandboSyd, Mogens Dall tirsdag på generalforsamlingen i Gråsten.

Han foreslog helt konkret, at Landbrug & Fødevarer danner en gruppe af navngivne eksperter fra SEGES samt juridiske rådgivere og stiller dette team kvit og frit til rådighed for Bæredygtigt Landbrug forud for og under retssagen:

- Det vil være et tydeligt, konkret og kontant bidrag til retssagen, og dermed vil Landbrug & Fødevarer vise os alle, at de mener det alvorligt med at støtte moralsk og fagligt. Selvfølgelig skal landbruget stå sammen om det, der er kaldt århundredets retssag for erhvervet, sagde Mogens Dall.

Streger på kortet

Han fortalte, at landbruget i stigende omfang oplever, at jord bliver udpeget af myndighederne – ofte uden at landmænd overhovedet er orienterede.

- Stregerne på kort – tegnet ved skrivebordene i kommunerne og i forskellige styrelser, kan være afgørende for, om landmænd kan fortsætte med at udvikle deres ejendomme, sagde formand for LandboSyd, Mogens Dall.

- Det er urimeligt, at landmænd bliver bragt i den situation og giver mange søvnløse nætter. For kort og streger forsvinder jo ikke, og dermed har jorden en gang for alle fået en status, som forringer værdien og kan betyde, at landmanden ikke har mulighed for at udvide eller sælge sin produktion og følge med udviklingen, sagde Mogens Dall.

Kassø-helhedsplan spøger

Han nævnte et eksempel med landmænd i Sønderborg kommune, som har fået jord udpeget i forbindelse med kommunens planer om pesticidfrie områder ved drikkevandsboringer. Et andet eksempel er Aabenraa kommunes helhedsplan for naturen i Kassø-området:

- Der er usikkerhed om, hvad det betyder for landbrug i området, og det er urimeligt. Landmænd frygter, at deres ejendomme mister værdi eller bliver usælgelige. Derfor er det afgørende nødvendigt, at vi får skabt tryghed, og det vil vi fra LandboSyds side arbejde hårdt for, sagde Mogens Dall.

Han nævnte også sagen om Tinglev Mose, hvor Landbrug & Fødevarer på opfordring fra bl.a. LandboSyd nu fører en principsag om hævet vandstand uden for et vådområdeprojekt. Sagen kører på nittende år uden afklaring, og det skaber usikkerhed.

Coop-sag gav genlyd

Mogens Dall kunne se tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor LandboSyd ikke alene solgt rådgivningscenteret og flyttede i lejede lokaler ved den sønderjyske motorvejr, men også rejste en række politiske sager. Det gav således genlyd, da en samlet bestyrelse i LandboSyd fik støtte fra 26 lokale sønderjyske Coop-forretninger i en skarp kritik af Coops øko-kampagne. Coop trak siden kampagnen tilbage.

På generalforsamlingen understregede Mogens Dall desuden, at der fortsat er brug for en intensiv indsats for at holde vildsvin og Afrikansk Svinepest ude af landet.

- Vi lever i grænselandet og frygter, at sygdommen bliver slæbt ind i Danmark. Et udbrud koster milliarder af kroner og vil ramme svineproduktionen hårdt, sagde Mogens Dall.

Læs også