L&F: Godt med bred og afbalanceret energiaftale

Landbrug & Fødevarer er overordnet godt tilfredse med den brede energiaftale, som fredag er indgået. Der er dog et par enkelte tidsler.

Der er sjældent set en bredere energiaftale end den, som netop er indgået mellem samtlige af Folketingets partier.

Det glæder Landbrug & Fødevarer, for det skaber tryghed både for virksomhederne og de danske energiforbrugere.

- Energiaftalen er et tiltrængt brud med den måde, vi har ført energipolitik på hidtil. Det er en stor og fornuftig aftale, som har en fin balance mellem grøn omstilling og omkostninger. Aftalen vil på den ene side sikre gode rammebetingelser for erhvervslivet og på den anden side skabe rammerne for den fremtidige udvikling af vedvarende energi, herunder bioenergi, siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Fødevareklyngen er en sektor med et stort energiforbrug, og netop derfor er det også et emne, der optager Landbrug & Fødevarer.

Biogas er en bæredygtig energiform

Biogas er et af de grønne områder, hvor fødevareerhvervet kan levere.

- Det er særdeles positivt, at et samlet folketing anerkender værdien af biogas. Det er helt afgørende for vores omstilling til et energisystem, hvor el ikke er hele løsningen. Samtidig er biogas en del af løsningen, når vi taler klimaforpligtelser, beskyttelse af vandmiljøet og opretholdelse af en bæredygtig, dansk fødevareproduktion, siger Karen Hækkerup.

 Landbrug & Fødevarer har tidligere på året været ude med et udspil om cirkulær bioøkonomi, hvor biogas netop er et af fokusområderne.

 Derfor ser organisationen også positivt på, at muligheden for at fremme anvendelse af overskudsvarme fremmes i aftalen.

Skidt med afgift

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at finansieringen principielt flyttes over på finansloven, men mener, det er stærkt problematisk, at regningen for den grønne omstilling kommer til at belaste energiforbrugerne med en øget energiafgift i en overgangsperiode.

- Det er helt afgørende, at vores virksomheder i fødevareklyngen ikke bliver hæmmet af denne afgift, så deres internationale konkurrenceevne skades, forklarer Karen Hækkerup.

 

 

Læs også