BL-direktør er utilfreds: Miljøminister nedtoner spildevandsproblem

Det er uanstændigt og unuanceret, når miljøminister Lea Wermelin (S) holder fast i fortællingen om, at spildevandsudledningen kun udgør 10 procent af belastningen til vandmiljøet, mener Jørgen Evald, faglig direktør i BL.

Man glemmer fosfor, når man igen og igen siger, at spildevand kun udgør 10 procent af udledningerne til vandmiljøet, påpeger Jørgen Evald, faglig direktør i BL.
Man glemmer fosfor, når man igen og igen siger, at spildevand kun udgør 10 procent af udledningerne til vandmiljøet, påpeger Jørgen Evald, faglig direktør i BL.

På en konference, som interesseorganisationen for vandselskaberne, Danva, arrangerede i denne uge, lød det fra miljøminister Lea Wermelin (S), at hun ikke kun har fokus på at nedbringe landbrugets udledninger, når det kommer til vandmiljøet. Også spildevandselskaberne skal reducere udledningerne mere, slog hun fast.

Hun erklærede sig uenig med Danva-direktør Carl-Emil Larsen, der under konferencen sagde, at kravene til spildevandsselskaberne i dag ikke længere kun er baseret på målbelastningen, men også på følelser og æstetik.

Utilfreds med udmelding

Ministerens optræden på konferencen får dog stadigvæk voldsom kritik fra Bæredygtigt Landbrug.

Fra ministeren lød det ellers, at hun ikke hører til dem, der mener, at spildevandsudledningen bare er en dråbe i havet. Udledningerne af spildevand, som allerede er reduceret kraftigt siden 1990, skal yderligere ned, sagde hun.

- Vi er historisk set nået langt. Siden 80’erne har vi stillet krav om bedre renseanlæg, og i dag står spildevand for 10 procent af de samlede udledninger. 1 til 2 procent kommer fra overløb, sagde hun.

Det er den bemærkning, som får Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør, Jørgen Evald, op af stolen. Han mener, at miljøministeren fuldstændig overser udledningen af fosfor til vandmiljøet.

Hører det hele tiden

- Vi hører det igen og igen, at spildevand kun står for 10 procent af udledningen til vandmiljøet (og landbruget for cirka 60 procent, red.). Men de glemmer fosforbelastningen, og de glemmer årstidsvariationen. Jeg synes simpelthen, at det er uanstændigt, siger Jørgen Evald.

Han henviser til de seneste opgørelser fra Aarhus Universitet, som viser, at 40 procent af fosfor, som havner i vandmiljøet, stammer fra punktkilder. Vandselskabernes renseanlæg udgør langt den største del af punktkilderne.

Jørgen Evald fortæller, at når det kommer til spildevandet og overløb, så er det også noget, som typisk sker i sommermånederne. Det tager man heller ikke højde for, når man siger, at spildevandet kun står for 10 procent af udledningerne.

- Vi ved alle sammen, at for mange vandområder er det udledningen i sommermånederne, som betyder rigtig meget. Og spildevandspåvirkningen er altså større om sommeren end om vinteren, siger Jørgen Evald.

Han kalder derfor ministerens meldinger på Danvas konference for dybt unuanceret.

- Og hun ved da godt bedre. Det er simpelthen ikke i orden, siger Jørgen Evald.

De 10 procent er kvælstof

Under konferencen lød det i et indlæg fra kontorchef i Miljøstyrelsen, Peter Kaarup, at når det kommer til kvælstof, udgør udledningen fra punktkilder cirka 10 procent af den samlede udledning.

Når det kommer til fosfor fra punktkilder, så er det cirka 30 procent af den samlede udledning, fortalte han, og tilføjede, at der er store lokale forskelle.

- Der er selvfølgelig år-til-år-variation også i fosforudledningen, sagde han.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Direktør: For dyrt helt at undgå overløb

Under Danvas spildevandskonference i mandags lød det gentagende gange, at det for samfundet bliver utroligt dyrt, hvis vandselskaberne helt skal undgå overløb. Antallet er allerede bragt markant ned i løbet af de seneste år, lød det.

Ole Adeler, der er forsyningsdirektør i vandforsyningsselskabet Hofor, fortalte blandt andet, at i dag kan man håndtere 96-97 procent af det spildevand, der løber ned i vores kloakker. I de kommende år ligger der investeringsplaner, der gør, at man om 10-15 år kan håndtere 99-99,5 procent af regnvandet.

- Men så er vi der, hvor det samfundsøkonomisk ikke giver mening at gå længere. Ja, faktisk er vi nok gået for langt. Det skal vi gerne huske. Vi vil gerne reducere yderligere, så længe der er lovgivning, og der er midler, og så længe borgerne, som betaler, også ønsker det, sagde Ole Adeler på Danvas konference i mandags.

På konferencen lød det også, at det for Hillerød Kommune alene vil koste 1,7 milliarder kroner i investeringer, hvis overløb helt skal undgås.

ege

Læs også

BL-advokat om §3-forbud: Man kan jo ikke vide, om det giver en naturgevinst
L&F og DN tager udfordringer med udtagning af lavbundsjord op med politikere
Demonstration mod indisk landbrugsreform i København
Konflikt optrappes: Indiske landmænd truer med protestmarch på national fejringsdag
Kvælstofbombe: Udledning skal ned med yderligere 15.000 tons
Ny departementschef i fødevareministerie