Aflivede mink giver problemer ved Holstebro

En del af de mink, der er begravet i et område ved Holstebro, er for tæt på den nærliggende Boutrup Sø. Fødevarestyrelsen er i gang med løsninger.

Der er gravet render til aflivede mink for tæt på Boutrup sø i et millitært øvelsesterræn i Holstebro i Vestjylland. Fødevarestyrelsen er med rådgivning fra Miljøstyrelsen ved at tage hånd om problemet, så søen ikke risikerer at blive forurenet med blandt andet fosfor og kvælstof fra de døde mink.

- Det her skal løses hurtigst muligt, og derfor skal der straks handles på det. Det er en meget beklagelig situation, og det er vigtigt, at der findes den bedst mulige løsning hurtigt, så borgerne i området trygt kan regne med, at vandet i søen er rent. Derudover skal vi drøfte situationen med de lokale myndigheder for at sikre bedst mulig koordination og for at få flest mulige hjerner til at tænke med, siger fødevareminister Rasmus Prehn (S). 

Forsigtighedshensyn

I forbindelse med nedgravningen i området fastsatte Miljøstyrelsen af forsigtighedshensyn et afstandskrav til søen på 300 meter.
Dele af nedgravningerne ligger dog under 200 meter fra søen. 

Fødevarestyrelsen afklarer nu med Miljøstyrelsen, hvordan situationen håndteres bedst muligt. Blandt andet ses der på, om der skal etableres drænrør, der sikrer, at den forurende væske opsamles og renses, så den ikke kommer i nærheden af søen.  

Der opleves også problemer i samme område med, at døde mink presses op mod jordoverfladen, efter de er gravet ned. Derfor er området nu bemandet 24 timer i døgnet, indtil der er opsat hegn rundt om arealet.

Den Nationale Operative Stab sørger løbende for tildækning af de døde mink.

db

Læs også

Ny superdokumentation: Klimapas skal stille landmænd bedre økonomisk
4000 fugle slagtet: Kalkunbesætning i Lundby ramt af fugleinfluenza
Har fået nok: Kina vil slå hårdere ned på falske ASF-vacciner
Blå ordførere: Landbrugsforhandlinger er ikke startet endnu
Fugleinfluenza fundet ved Ringsted og på Bornholm
Smitten spreder sig: ASF bekræftet i Frankfurt