En omdannelse af virksomhedsformen kan også ske skattefrit

Hvis en personligt ejet virksomhed ønskes ændret til et ApS eller et A/S er en skattefri virksomhedsomdannelse en mulighed. Ifølge økonomirådgiver kræver ændringen dog planlægning i god tid.

Der kan være flere grunde til, at virksomhedsformen ønskes ændret fra en enkeltmandsvirksomhed og til eksempelvis et ApS eller A/S. Det kan være fordi en partner skal ind i virksomheden, måske er der et generationsskifte på vej, eller ejer involverer sig i mere risikobetonede aktiviteter. Ifølge LandboSyd kan omdannelsen ske enten skattefrit eller skattepligtigt.

- Reglerne er dog forskellige for de to omdannelser. En skattepligtig omdannelse sidestilles med et salg til tredjemand til aktivernes handelspris med fuld afståelsesbeskatning, der ofte medfører en stor skattebetaling. Grunden til at lave en skattefri omdannelse af den private virksomhed er derfor, at undgå dette, da man så at sige skubber skatten og dermed bevare likviditeten i virksomheden, fortæller økonomirådgiver og revisor Tove Danielsen.

Skattefri eller skattepligtig

En skattefri virksomhedsomdannelse anvendes ofte af dem, der overvejer generationsskifte. Der er ofte store skattebyrder involveret i landbrugsejendommene, og det kan betyde en del for likviditeten at skulle betale disse ud. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal alle aktiver således værdiansættes til en markedsværdi, men der skal først betales skat af fortjenesterne, når aktierne eller anparterne i selskabet sælges, eller når selskabet sælger virksomhedens aktiver, da selskabet indtræder i omdannerens skattemæssige forhold – det vil sige succession. Skatten kan dermed udskydes i mange år.

- Men hvis de skattebetalinger, der ligger på virksomhedens aktiver, ikke udgør et stort beløb, vil det være hurtigere og nemmere at foretage omdannelsen til et selskab skattepligtigt, siger Tove Danielsen.

Det er også relevant at se på, hvornår på året en omdannelse kan finde sted. En skattepligtig omdannelse kan ske når som helst, mens den skattefrie omdannelse skal være gennemført senest seks måneder udløbet af det seneste årsregnskab, hvilket typisk er 1. januar – det vil sige, at omdannelsen skal være foretaget senest den 30. juni.

Nogle vælger samtidig med omdannelsen at stifte et holdingselskab »over« det nye driftsselskab. Det kan ske ved en skattefri aktieombytning. Fordelen ved et holdingselskab er, at man kan beskytte den opsparede egenkapital, og at et holdingselskab efter tre år kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit.

Nyt CVR-nummer

Når den personlige virksomhed opløses, får man et nye CVR-nummer til det nye selskab. Man ejer derfor ikke længere virksomheden, men anparter eller aktiver i et selskab, der ejer virksomheden.

- Og et nyt CVR-nummer betyder, at samarbejdspartnere nu skal gøre forretning med det nye selskab. Derfor skal man i god tid inden omdannelsen sikre sig, at de alle vil godkende, at aftalerne overføres til det nye selskab – eller at kontrakterne opløses, fortæller Tove Danielsen. Også virksomhedens bankforbindelser og andre kreditorer skal acceptere, at virksomheden omdannes til et selskab.

- Det er egentlig kun medarbejderne, man ikke skal spørge om lov til at lave omdannelsen. De kan virksomhedsoverdrages, men skal dog have nye ansættelsesbeviser, så deres kontrakter bør også gennemgås, siger Tove Danielsen.

Hun understreger vigtigheden af, at man forbereder sig i rigtig god tid. Gerne tre-fem år, da en skattefri virksomhedsomdannelse kræver planlægning.

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skal virksomhedsomdannelsen være skattefri, skal omdannelsen ske i henhold til Lov om skattefri virksomhedsomdannelse, og der skal særlige betingelser være opfyldt:

● Virksomhedsomdannelsen skal ske til et nystiftet selskab eller til et skuffeselskab (et »tomt« selskab, som allerede er stiftet)

● Hele nettoværdien af virksomheden skal betales med aktier i selskabet – det vil sige, at ejer ikke må modtage kontanter

● Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet. Du kan dog holde eventuelle ejendomme udenfor

● Aktiernes anskaffelsessum må ikke være negativ, medmindre virksomhedsskatteordningen anvendes året før omdannelsen

● En eventuel negativ indskudskonto i virksomhedsordningen skal indfries med kontanter eller andre værdier før gennemførelsen af omdannelsen eller man skal overveje at udtræder af virksomhedsordningen året før omdannelsen.

Læs også

Sagro lander årsresultat på 20,6 millioner kroner
Rekordoverskud efter fusion: Velas udlodder 10 millioner kroner til ejerne
Rekordoverskud i SLF
Agri Nord udlodder 3,5 millioner til medlemmerne
Ny HR-virksomhed ser dagens lys
Mange landmænd har en mere bæredygtig virksomhed, end de tror