Hjælp til at indhente tilbud på forsikringer

Flere og flere landmænd lader en forsikringsmægler tage sig af forsikringerne, og det er der flere årsager til.

Hvis uheldet er ude, er det vigtigt, der er styr på forsikringerne, og det kan en forsikringsmægler være med til. Arkivfoto Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S, påpeger, at det slet ikke er for tidligt at starte nu, hvis ens forsikringer har udløb den 1. januar.

De fleste landbrugsforsikringer tegnes for en fem-årig aftaleperiode. Det får landmanden en rabat for, men kan så ikke skifte forsikringsselskab, før aftalen udløber. Når så tidspunktet nærmer sig, er det vigtigt at vide, at der er et opsigelsesvarsel, der skal overholdes.

- I nogle forsikringsselskaber skal forsikringen opsiges en måned før udløb. Hos andre er det tre måneder. Og forinden skal der være indhentet nye tilbud, forhandlet om vilkår og pris og lavet en grundig analyse, påpeger Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S.

- Det er, tilføjer han, derfor slet ikke for tidligt at starte nu, hvis ens forsikringer har udløb den 1. januar – og det har de flestes.

Stor risiko for fejl og mangler

Peter Quitzau pointerer, at det er vigtigt, at det er de samme forudsætninger, der ligger til grund for de indhentede tilbud.

- Det kan være fristende blot at udlevere den bestående forsikringspolice og bede de andre forsikringsselskaber afgive tilbud, så det svarer til den. Det giver dog en stor risiko for, at fejl og mangler, der måtte være i den bestående forsikringsdækning også vil være i den nye. Og måske suppleret med nogle flere.

Har man ikke stor erfaring, kan det ifølge Peter Quitzau være meget svært at lave en sammenligning af tilbuddene fra forskellige forsikringsselskaber.

- Der er mange måder at forsikre bygninger, maskiner og besætning på, og forsikringsselskaberne kalder ofte dækninger noget forskelligt, selv om de i det væsentlige er ens, forklarer han.

- Assurandøren – forsikringsselskabets sælger – har en naturlig interesse i at give et tilbud, der er så billigt som muligt. Det kan man gøre ved at justere på forsikringsdækningerne og dermed begrænse erstatningen efter en skade. Det er dog langt fra altid i landmandens interesse.

Personlig forsikringsrådgiver

Vil man have fred til at passe bedriften, kan man lade en forsikringsmægler tage sig af forsikringerne og herunder også indhente tilbud, når forsikringsaftalen udløber.

- Forsikringsmægleren er uddannet inden for forsikring og har mange års erfaring med landbrugets forsikringer. Desuden skal forsikringsmægleren være helt økonomisk uafhængig af forsikringsselskaberne og alene varetage den pågældende landmands interesser, påpeger Peter Quitzau.

Det er i den sammenhæng meget vigtigt, at et samarbejde med en forsikringsmægler indledes med en grundig gennemgang af risici og behov for forsikringer.

- Ud fra denne gennemgang laves et detaljeret udbudsprospekt, som de bydende forsikringsselskaber kan afgive deres tilbud ud fra. Prospektet sikrer, at det er nøjagtigt samme grundlag, tilbuddene afgives efter, fortæller Peter Quitzau.

Ekstra rabat på forsikringerne

Man kan vælge kun at få hjælp til indhentning af tilbud, men man kan også vælge at fortsætte samarbejdet med forsikringsmægleren. Så laves en samarbejdsaftale og mægleren får fuldmagt til at handle på landmandens vegne overfor forsikringsselskabet.

- Forsikringsmægleren tjekker policer og præmieopkrævninger og sørger for løbende tilpasning af dine forsikringer, meddeler Peter Quitzau, der videre fortæller:

- I modsætning til forsikringsselskabernes egne assurandører, er det også forsikringsmægleren, der anmelder og følger op på eventuelle skader og sikrer, at man får den erstatning, man er berettiget til.

- Hvis man har indgået aftale med en forsikringsmægler, sparer forsikringsselskabet udgifter til en assurandør og en del af sagsbehandlingen. De slipper også for ansvaret for rådgivningen. Derfor giver de en ekstra rabat på forsikringer, og rabatten kan ofte betale en væsentlig del af den udgift, man har til mæglerens arbejde, slutter Peter Quitzau.

Læs også