Nye regler om forebyggende rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Af advokat Anders Stoltenberg, Advokat (H), partner, Sønderby Legal.

I dag medfører rekonstruktionsbehandling efter konkurslovens regler bl.a. offentliggørelse og udpegning af rekonstruktør, samt ikke mindst at rekonstruktion kun kan afsluttes med tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse eller konkurs. Den 17. juli 2022 trådte nye regler om såkaldt forebyggende rekonstruktion i kraft. De nye regler giver en vis fleksibilitet, når en nødlidende virksomhed forsøges reddet.

Reglerne om forebyggende rekonstruktion giver adgang for virksomhed – også f.eks. et personligt ejet landbrug - at kunne reagere på de økonomiske krisetegn få håndteret de økonomiske udfordringer, før insolvensen er en realitet. De nye regler indebærer bl.a. mindre offentlighed og ingen obligatorisk udpegning af en rekonstruktør, samt en række andre lempelser i forhold til de tidligere regler. På nogle punkter minder de nye regler faktisk om de regler om betalingsstandsning, som blev ophævet for år tilbage. Samtidig genindføres adgang til tvangsakkord i konkurs.

Kun erhvervsdrivende kan benytte de nye regler, og det er virksomheden selv, der skal tage initiativet til en forebyggende rekonstruktion. Reglerne kan ikke bruges til at afværge en konkurs, som begæres af en kreditor, men skifteretten kan dog beslutte at udsætte behandlingen af en rekonstruktions- eller konkursbegæring, hvis virksomheden begærer forebyggende rekonstruktion.

Indledning af forebyggende rekonstruktion offentliggøres ikke, medmindre der samtidig begæres forbud mod f.eks. udlæg i virksomhedens aktiver. Reglerne imødekommer dermed ønsket om mindre offentlighed i den indledende fase af hensyn til, at skyldner kan søge løsning på sine økonomiske udfordringer uden, at kreditorer og samarbejdspartnere i første omgang nødvendigvis skal orienteres. Værktøjskassen er også blevet væsentligt udvidet. Hvis virksomheden drives i selskabsform, kan kapitalen nedsættes til dækning af tab og forhøjes med kontant indskud af ny kapital, der kan tegnes for eksempel af eksterne investorer, kreditorer eller af de hidtidige aktionærer.

Hvis der er behov for at få helt fred for kreditorerne – f.eks. foretagelse af udlæg – kan skifteretten nedlægge forbud mod denne type fyldestgørelse. Hvis dette begæres, skal der udpeges en rekonstruktør, der skal give samtykke til væsentlige dispositioner. Fyldestgørelsesforbud gælder for alle kreditorer med undtagelse af fortrinsstillede lønmodtagerkrav og uomstødeligt pantesikrede kreditorer. Virksomhedspant ”fryser" ikke ved fyldestgørelsesforbud. Virksomheden vil dermed fortsat have adgang til at udskille aktiver omfattet af virksomhedspantet som led i regelmæssig drift, hvilket er meget vigtigt for landbrugsvirksomheder.

Der foretages også ændringer i konkurslovens afstemningsregler og i reglerne om gældssanering og konkurskarantæne m.v.

Læs også