Mere fordelagtige regler for konkursramte landmænd

Der er hjælp at hente for konkursramte landmænd, der har solgt deres landbrugsejendom med tab. Advokat og indehaver i Norden Advokatfirma, Carsten Kjeldsen, vurderer, at ændringen vil gøre en stor forskel for gruppen af tidligere landmænd, når de skal videre.

Der har tidligere ikke været meget at gøre for de landmænd, som solgte deres landbrugsejendom med underskud. Typisk havde banken sikkerhed i alle aktiver i landbruget, og alle indtægter fra landbruget efter salget gik direkte til banken. Dette omfattede også landmandens tilgodehavende hos landbrugets andelsselskaber- og foreninger.

På den måde modtager banken de fulde udbetalinger fra landmandens tilgodehavende hos andelsselskabet i årene efter ophørt landbrugsdrift, mens det er landmanden, der skal betale skat og moms heraf i årene efter et salg. Men nu er der hjælp at hente.

- Ændringen af konkursloven medfører, at landmandens aftale med andelsselskabet eller andelsforeningen, eksempelvis Danish Crown og Arla, kan opsiges ved konkurs eller rekonstruktion med den konsekvens, at hele tilgodehavendet hos andelsselskabet kan kræves udbetalt senest tre måneder efter opsigelsen, siger advokat og indehaver i Norden Advokatfirma, Carsten Kjeldsen.

En vidtgående og afgørende løsning

Muligheden har man ved underskudssalg, og udbetalingen medfører samme beskatning som tidligere, men nu kan skattekravet fra tilgodehavendet inddrages i en akkordordning.

- Der er altså tale om en meget vidtrækkende og afgørende løsning for dem, der har solgt en landbrugsejendom uden fuld dækning til banken. En særlig fordelagtig løsning efter de nye regler er, at den tidligere landmand med hjælp fra en advokat, vil kunne søge om en akkord med henblik på at få hele tilgodehavendet fra sine andelshaverkonti udbetalt på én gang, og derefter lade skattekravet, som udbetalingen samtidigt udløser, indgå i en akkord på gældssaneringslignende vilkår, siger Carsten Kjeldsen.

Ydermere har konstruktionen den fordel, at den har lovfastsat tidsrammer for hele processen, så man er sikker på, at sagen tager omkring seks måneder fra start, til man har en endelig akkordordning.

- Reglerne har nu skabt mulighed for, at man som tidligere landmand kan blive fri af gælden fra landbrugsdriften inden for en overskuelig årrække efter salget af ejendommen, og herefter kan leve med normale indtægter uden at blive belastet af gælden fra sit tidligere erhverv som landmand, siger Carsten Kjeldsen og tilføjer:

- Vi glæder os til at hjælpe den gruppe af landmænd gennem processen efter de nye regler med en akkordordning, som omfatter alt gæld fra landbrugsbedriften og gæld til skat.

Læs også