Håndværktøj og porte skal efterses en gang årligt

De færreste ved, at har man blot én ansat, og det gælder også landbrug, så skal blandt andet alt håndværktøj, stiger og porte, efterses en gang årligt af en certificeret virksomhed. Firmaet Intego har samlet alt under én hat.

– Har man blot én ansat i sit landbrug eller virksomhed, så er der lovkrav om et årligt certificeret eftersyn af blandt andet alt elektrificeret håndværktøj, såsom boremaskiner, vinkelslibere, og svejseapparater, men også af blandt andet porte og stiger.

Sådan lyder det fra Ole Daniel Hansen, afdelingsleder i Intego, der er en landsdækkende koncern med 850 ansatte, der årligt udfører det lovpligtige eftersyn i et stort antal virksomheder, og som blandt andet har store danske virksomheder som Arla, Danish Crown, Danish Agro, DLG og Vestas som faste kunder.

 

Forskel på privatpersoner og virksomheder

Som privatpersoner efterser de fleste boremaskine, vinkelsliber eller andet elektrificeret værktøj, når det startes.

- Anderledes er det, når det er ansatte i virksomhederne, der skal bruge de samme redskaber, kraner, løftegrej, stropper, stiger med mere. Her er der ganske enkelt lovkrav, der er gældende, og hvor Arbejdstilsynet forestår stikprøver, for at se om virksomhederne lever op til dette, lyder det fra Ole Daniel Hansen.

Videre fortæller han, at det er den enkelte virksomheds pligt at kunne dokumentere ved et underskrevet certifikat at de pågældende maskiner og redskaber er godkendt inden for det seneste år.

 

Desværre ikke

På spørgsmålet om alle virksomhedsejere får udført dette lovpligtige årlige eftersyn lyder det fra Ole Daniel Hansen:

- Desværre, det tror jeg ikke, men jeg tror egentlig ikke der er tale om mangel på almindelig forsømmelse, men mere om, at der er mange virksomhedsejer, der ikke er klar over reglerne.

 

Intego udfører arbejdet

- Som virksomhed skal man være certificeret i henhold til Arbejdstilsynets regler for at tjekke at tingene er i orden. I praksis betyder det også, at enhver virksomhedsejer, landmand, eller dennes driftsleder, der har det daglige ansvar, kan ringe til et hvilket som helst firma, der har certificeringen i orden. Man kan ringe til port- eller kranfirma, til firma der kontrollerer stiger, eller til elektriker, der kontrollerer håndværktøj. Men har man både stiger, port, håndværktøj og andet, der er omfattet af lovkravet, er det måske mange at have styr på, og som skal komme en gang årligt. Alternativt kan man vælge at ringe et sted hen, eksempelvis til os, da vores medarbejdere kan kigge alle tingene igennem.

- Vores medarbejdere er uddannede og certificerede og så kommer der en mand eller to fra os, der tjekke det hele og sørger for, at der ikke glemmes noget, hvis ellers rekvirenten har fortalt og vist os alt det udstyr, der anvendes i virksomheden. Samtidig får man et certifikat og ni måneder efter sidste tilsyn får man en sms- eller e-mail om, at det igen er ved at være tid for eftersyn.

 

Ulykker kan desværre stadig ske

I den forbindelse understreger Ole Daniel Hansen at uanset hvor meget et stykke værktøj eller et redskab er gennemgået og fundet sikkerhedsmæssigt i orden, så kan der stadig ske ulykker:

- Vi kan af gode grunde ikke vide, hvordan det enkelte redskab eller maskine håndteres, samtidig med, at vi desværre må konstatere, at landbruget tegner sig for mange og alvorlige ulykker.

Ole Daniel Hansen peger videre på, at sker der en arbejdsulykke og man ringer 112, så bliver såvel politi som Arbejdstilsyn involveret.

- Og så kan der komme en bøde eller retsligt efterspil, når først Arbejdstilsynet har været ind over.

 

Spar 13 procent i forsikringspræmien

Afslutningsvis lyder det at Ole Daniel Hansen, at Intego også udfører de såkaldte installationseftersyn, hvor blandt andet kabler, stål- og båndarmerede, kontrolleres, sådan at gnavere ikke kan ødelægge dem og dermed forårsage brand på ejendommen.

- Desuden ser vi om der er den rette afskærmning på motorer, el-armaturer med mere, kort sagt ting, der kan sætte ild.

- Disse eftersyn er ikke lovpligtige, men kan forebygge brand, og giver fradrag på 13 procent i forsikringspræmie i flere forsikringsselskaber. Og eftersynet gælder i fem år fra det er foretaget.

 

Lovpligtigt eftersyn

Lovpligtige eftersyn skal blandt andet gennemføres på:

• ABDL (Automatisk Brand Dørs Lukning)

• ABV (Automatisk Brand Ventilation)

• Brandtætninger

• Tekniske hjælpemidler

(fx nødstop, lysgitre, sikkerhedsanordninger på maskiner)

• AVA (Varslingsanlæg)

• Nød- og panikbelysning

• Kontrol af forsamlingslokaler (over 150 personer)

• Byggestrømstavler og -kabler

• Håndværktøj og forlængerledninger

• Stiger

• Kraner

• Taljer

• Faldseler

• Elevatorer

• Porte

• Automatiske døre

• Pallereoler

• Procesudsugning

• Håndslukkere

• Slangevindere (brandslanger)

• ABA (Automatisk Brand Alarmering)

Læs også