Rådgivervirksomhed splittes i to selvstændige selskaber

For at sikre de bedst mulige vilkår for den fortsatte udvikling, bliver Dansk Energirådgivning nu splittet op.

Den aktuelle Corona-situation sætter ikke en stopper for vækstambitionerne i Dansk Energirådgivning A/S, som er Danmarks største uafhængige virksomhed inden for biogas- og energirådgivning. Virksomheden, der i starten af 2020 justerede ejerskabskredsen, igangsætter nu en opsplitning af forretningen, som skal sikre de bedste vilkår for fortsat udvikling og vækst.

Dansk Energirådgivning A/S har i hele virksomhedens levetid haft kraftig vækst inden for både biogas- og energirådgivning. De seneste to år har virksomheden brugt mange ressourcer på at styrke organisationen og videreudvikle inden for forretningsområdet biogas-service og konceptet Opteamize, som er målrettet løbende energioptimering og energibesparelser. 

Virksomheden fik i starten af 2020 en ny hovedaktionær, Jon Malthe-Bruun, som har tilføjet både kapital og kompetencer, der skal ruste virksomheden yderligere til at indtage større markedsandele og forretningsudvikle. Som led i denne strategi vælger ejerkredsen nu at opsplitte virksomheden, sådan Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning bliver to selvstændige selskaber. 

I virksomhedens ledelse og ejerskabskreds er der enighed om, at den reducerede travlhed i Corona-perioden skal bruges på at udvikle virksomheden og uddanne medarbejderne yderligere. 

- I Dansk Energirådgivning har vi aldrig været bange for at gå imod strømmen. Vi har altid set muligheder frem for begrænsninger, og det gør vi også i denne tid. Der er ikke blevet søgt om hjælpepakker, reduceret i lønnen eller medarbejderstaben på grund af Corona. Vi driver vores virksomhed efter sædvanlige principper. Lige nu bruger vi nuværende, overskydende ressourcer på at se fremad, så vi kan stå endnu stærkere med to selvstændige virksomheder på den anden side af Corona-krisen, fortæller Thomas Kristiansen, som har været medejer i Dansk Energirådgivning siden 2010.

Skal have seperate ledelser

Virksomheden har allerede igangsat opsplitningen, som kommer til at foregå i løbet af 2020. Opsplitningen medfører, at begge virksomheder skal have en separat ledelse, så væksten kan fortsættes. Derfor søger både Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning to nye administrerende direktører, som skal være med til at udvikle virksomhederne og bygge videre på det solide fundament, som begge virksomheder har, der hver for sig dækker over en bred pallette af ydelser, som er målrettet rentabel grøn omstilling af virksomheder og energisystem.

Selvom Corona-situationen påvirker de fleste virksomheder i en eller anden grad, så forventes det, at det øgede fokus på klimaudfordringerne fortsættes, og at efterspørgslen på både Dansk Energirådgivnings og Dansk Biogasrådgivnings ydelser øges. For Dansk Energirådgivning A/S blev 2019 også et rekordsættende år, hvor virksomheden stod for over 30 % af de indberettede energibesparelser i Danmark, og hvor der blev medvirket til at etablere og udvide et stort antal biogasanlæg. 

Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning fusionerede i 2017, efter at Dansk Biogasrådgivnings havde været et datterselskab siden etablering i 2013. I forbindelse med fusionen bevarede Dansk Biogasrådgivning sit eget brand som en del af Dansk Energirådgivning.

Læs også