Glæder sig over faldende renter

De lave renter giver store besparelser i de danske virksomheder.

Fra 2014 til 2019 er den gennemsnitlige rente på erhvervslån faldet fra 3,6 procent til 2,3 procent. Det har medført en besparelse for de danske virksomheder på cirka 3,9 milliarder kroner i 2019, når man tager højde for stigningen i deres lån i samme periode. Det viser en ny beregning baseret på Nationalbankens seneste opgørelse over rentebetalinger, skriver Finans Danmark, der er brancheorganisation for bankerne og realkreditinstitutterne.

Virksomhedernes samlede renteudgifter udgjorde 7,9 milliarder kroner i 2019 mod 11,2 milliarder kroner i 2014. Det giver umiddelbart et fald i renteudgifter på 3,3 mlliarder kroner. I samme periode har virksomhederne dog øget deres lån i bankerne med 23 milliarder kroner, svarende til en stigning på 7 procent. Korrigerer man for virksomhedernes stigende låneomfang, ender virksomhedernes sparede renteudgifter i 2019 dermed på 3,9 milliarder kroner som følge af rentefaldet siden 2014.

Virksomhedernes indlånsrente i bankerne faldt med 0,6 procentpoint fra 2014 til 2019, mens renten på deres lån faldt med 1,3 procentpoint. Netto er virksomhedernes renteudgifter dermed faldet med 2 milliarder kroner fra 2014 til 2019.

 

Læs også