Der er kommet nye krav til etableringsstøtte

Med de nye regler for etableringsstøtte til unge landmænd, slækkes der på kravene til uddannelse. Til gengæld er der en lang række andre, nye krav, det er vigtigt at ansøgere har styr på.

Fra 1. februar bliver det igen muligt for unge landmænd at søge om etableringsstøtte hos Landbrugsstyrelsen. Men ikke alt er dog som tidligere, oplyser Velas.

I den nye bekendtgørelse er der nemlig i højere grad end tidligere åbnet for, at unge med flere forskellige baggrunde kan søge om støtten.

- Det giver flere muligheder for unge landbrugere, fortæller Simon Gammelby Jensen i en pressemeddelelse . Han er rådgiver i virksomhedsøkonomi i Velas, som har stor erfaring i at rådgive unge landmænd om at søge støtten.

- Puljen er blevet relevant for flere unge landbrugere. Førhen var det kun landbrugsuddannede, som kunne søge, men nu er listen over godkendte uddannelser nærmest uudtømmelig. Det giver langt flere unge mulighed for at få del i etableringsstøtten til at komme i gang, ligesom relevant erhvervserfaring også kan være kvalificerende for at få støtte, siger rådgiveren.

Han oplyser blandt andet, at det som noget nyt i 2024 er muligt at søge støtten, hvis man har minimum to års praktisk erfaring. Det er landets landbrugsskoler, som vurderer, om der kan udstedes et realkompetencevurderingsbevis. Det skal dokumentere, at du har den nødvendige erfaring.

Men inden man kaster sig ud i en ansøgning, er der dog en lang række krav, som man skal være opmærksom på, påpeges der.

Hvordan er du tilknyttet?

Først og fremmest bør man have sig for øje, at der er to forskellige ordninger, som man kan søge om – deltid og fuldtid – som i sagens natur relaterer sig til, hvor mange timer man årligt arbejder.

- Arbejder du deltid, som er minimum 830 timer om året, kan du få støtte på 350.000 kroner. Arbejder du minimum 1.665 timer, tæller det som fuldtid, og så kan du få 745.000 kroner i støtte, lyder det fra Velas.

- Der var ikke nok ansøgere i første runde af puljen om etableringsstøtte, så nu har man fra politisk side åbnet for, at langt flere baggrunde og uddannelser kan søge, siger Simon Gammelby Jensen om årsagerne til, hvorfor flere nu kan få støtte.

Ejerforhold

Noget andet, som har betydning for, om man kan komme i betragtning til etableringsstøtten, er selve ejerforholdene.

Man skal nemlig kunne dokumentere, at man enten ejer et landbrug, at man forpagter noget jord og ejer maskiner til at drive jorden, eller at man eksempelvis forpagter en gård og ejer en besætning.

- Ejer du en bedrift, er det vigtigt, at selve tinglysningen ikke er mere end fire år gammel. Du behøver dog ikke at eje en bedrift. Du kan således godt være en del af et selskab, men så siger kravene, at du skal eje minimum 25 procent og have minimum 50 procent i stemmeandel, siger Simon Gammelby Jensen.

En anden vigtig pointe er, at man skal huske at oprette ejerbogen på virk.dk. Det bliver nemlig kontrolleret, om ejerforholdene er korrekt angivet, og det skal derfor fremgå korrekt på virk.dk.

Forpagtning er et muligt nøglehul

Simon Gammelby Jensen understreger, at mange tager hul på livet som landmand ved at forpagte jord eller en gård, og som nævnt kan det godt forenes med, at du kan få støtte.

- Her skal du kunne dokumentere, at du ejer en besætning, maskiner eller lignende i form af tinglyst skøde, siger han.

Hvis ikke du er helt ny i faget, og derfor tidligere har fået støtte, er det med at skærpe opmærksomheden. For så er det nemlig ikke sikkert, at du kan få støtte længere:

- Hvis du har fået støtte på den gamle ordning i mere end fem år, kan du ikke få del i den nye ordning. Hvis du har fået støtten i eksempelvis to år, modregnes de år, som du har fået, fra den samlede støtte i den nye ordning, siger Simon Gammelby Jensen.

Interesserede kan ansøge puljen frem til den 22. april.

Vigtigste krav til ansøgning om etableringsstøtte

Du skal være under 41 år

Du skal have et aktivt CVR-nummer

For at få tilskud på 350.000 kr., skal du årligt arbejde minimum 830 timer.

For at få tilskud på 745.000 kr., skal du årligt arbejde minimum 1665 timer.

Velas

Læs også