Avlscenter går 13 millioner kroner tilbage

Avlscenter Rønhauge, der leverer svinegenetik, går næsten 13 millioner kroner tilbage på bundlinjen, men ender stadig med et samlet plus i sit årsregnskab for 2021 på 18,5 millioner kroner.

Regnskabet viser en samlet egenkapital på 28,4 millioner kroner, hvilket – på trods af virksomhedens positive resultat – er et fald i forhold til sidste års regnskab, hvor egenkapitalen lå på 39,8 millioner kroner.

Regnskabet viser en afkastningsgrad på 21,04 procent. Afkastningsgraden kan give et indtryk af virksomhedens evne til at generere overskud ud fra den indskudte kapital.

- Regnskabsåret 2021 har været særligt kendetegnet ved en vedvarende god efterspørgsel efter selskabets genetik både fra nye og eksisterende kunder i Danmark og udlandet. Samtidigt har selskabet på trods af et meget volatilt og stigende råvaremarked i løbet af året været påvirket positivt af virksomhedens lange råvareafdækninger og fokus på omkostningsbesparelser. På den genetiske side har selskabet været præget af en høj avls- og produktionsmæssig udvikling, som ligeledes har haft en positiv indvirkning på året, skriver Avlscenter Rønhauge i ledelsesberetningen. 

Læs også