Rekordindtjening på mælk

De konventionelle mælkeproducenter tjente i 2022 i gennemsnit 4,8 millioner kroner på 275 årskøer, mens økologerne tjente 3,7 millioner kroner på 265 årskøer, viser analyse.

Mælkeproducenterne fortsætter de gode takter fra 2021, viser en frisk analyse fra rådgivningsselskaberne VKST, KHL, LandboSyd og LandboNord.

De konventionelle mælkeproducenter tjente i 2022 således i gennemsnit 4,8 millioner kroner på 275 årskøer, mens økologerne tjente 3,7 millioner kroner på 265 årskøer.

- Den markante forbedring i resultatet skal ses i lyset af et helt ekstraordinært år, hvor afregningsprisen har været 40 procent højere end i 2021, men samtidig har omkostningerne udviklet sig kraftigt. Kapacitetsomkostningerne er steget med 26 procent, og isoleret set er energiomkostningerne steget med 100 procent, siger strategi- og virksomhedskonsulent Louise Rødkær Hermansen, LandboNord.

Dækningsbidraget pr. kg EKM for konventionel mælk lander på 2,51 kroner pr. kg EKM og er således 4 procent højere end for økologisk mælk i 2022, som lander på 2,41 kroner pr. kg EKM.

Det skal ses i lyset af, at forskellen var en anden i 2021. Her lå økologernes dækningsbidrag 16 procent højere end de konventionelles. Forskellen dækker blandt andet over en stigende ydelse for de konventionelle mælkeproducenter på 200 kg EKM pr. årsko og en faldende ydelse hos økologerne på 243 kg EKM pr. årsko.

- Mælkeproducenterne har formået at holde foderforbruget pr. kg EKM i ro på trods af et år, hvor usikkerheder som forsyningssikkerhed og tørke har udfordret, lyder de fire rådgivningsselskabers konklusion.

Styrket robusthed

Kigger man på tallene, kan man se, at mælkeproducenterne har udnyttet et historisk godt resultat til at konsolidere sig med 2,3 millioner kroner for de konventionelle og 1,7 millioner kroner for økologerne. De konventionelle har dermed opnået en soliditet på 18 procent.

- Mælkeproducenterne har ikke investeret så meget som tidligere år, men derimod afdraget på gæld og opbygget et likvidt beredskab, siger Louise Rødkær Hermansen.

- Den forbedrede indtjening gav mælkeproducenterne et hårdt tiltrængt løft i deres soliditet, og de nærmer sig et fornuftigt niveau. Gældsafviklingen er markant i forhold til tidligere år, hvilket lønner sig i en tid med stigende renteniveauer.

Samtidig investerede mælkeproducenterne i effektivisering og energioptimering, men de økologiske mælkeproducenter reducerede årets investeringer med hele 49 procent i forhold til 2021, påpeger Louise Rødkær Hermansen.

- Økologerne investerede således markant mindre end de konventionelle mælkeproducenter i 2022, konkluderer hun.

Læs også