Store udsving for griseproducenter

Griseproducenterne konsoliderer sig med 0,5-2 millioner kroner, viser analyse.

For griseproducenterne blev 2022 et år med store udsving i både indkøbs- og salgspriser og dermed et bytteforhold, som har været under pres især i andet halvår. Det viser en spritny analyse fra de fire rådgivningsselskaber VKST, KHL, LandboSyd og LandboNord.

- Analysen af griseproducenterne viser samtidig, at markbruget har medvirket til, at bundlinjen er blevet løftet ganske betragteligt. Griseproducenternes afkast steg i forhold til 2021 med 2,5-3 procentpoint, siger afdelingschef i økonomiafdelingen i LandboSyd, Anders Peter Frederiksen, og tilføjer:

- Her er det dog vigtigt at nævne, at 2021 var et år væsentligt under gennemsnittet. Griseproducenterne konsoliderer sig med 0,5-2 millioner kroner.

Stor spredning i resultaterne

Dykkes der længere ned i driftsgrene opnåede 30 kg-producenterne et resultat efter finansiering på knap 1,7 millioner kroner, hvor slagtegriseproducenterne opnåede et resultat før finansiering på knap 4 millioner kroner.

- Vi ser et stigende dækningsbidrag ved både slagtegrise- og smågriseproducenterne. Baggrunden er det forbedrede afregningsgrundlag, som vi så i løbet af året. Det skal ses i lyset af, at der er stor spredning i resultaterne afhængig af selvforsyningsgraden og de aftaler, den enkelte landmand har forhandlet sig frem til, siger Anders Peter Frederiksen.

De faste omkostninger steg med op til 18 procent i forhold til 2021. Stigningen ses især på energiområdet, hvor det hen over sommeren var varmt og dermed et øget behov for energi til vanding i marken og ventilation i staldene. Ses der isoleret på tallene, steg energiomkostningen for enkelte virksomheder til det dobbelte.

Læs også