Morsø Landbrugsskole udvider

Morsø Landbrugsskole, som udgør den ene af Nordic Food Colleges to afdelinger, har opkøbt 17 hektar jord, en ny traktor samt udvidet husdyrholdet i både antal og arter.

Med de nyligt indkøbte 17 hektar jord samt yderligere fem hektar opkøbt for halvandet år siden, råder Nordic Food College nu samlet set over 74 hektar jord og et mangfoldigt husdyrhold. Herudover har skolen et bredt udvalg af maskiner. En maskinpark, som senest er blevet udvidet med en lille traktor med autostyring til rensning mellem afgrøderne på grøntsagsmarker, i vinmarken og æbleplantagen. Alt i alt sikrer faciliteterne gode forhold, når den står på praksisundervisning af skolens elever.

- Vi har virkelig meget at byde på i den praksisnære undervisning, siger forstander og uddannelseschef Jonas Lundgren Bach Korsgaard fra Morsø Landbrugsskole.

Morsø Landbrugsskole råder over egen gård med cirka 50 styk kvæg, 20 kødkaniner, 25 geder, 5 heste og et mulddyr, 100 høns og snart også 10 Ertebøllefår.

Hertil kommer en mindre krybdyrsafdeling, der også huser fugle, mus og rotter.

Endvidere har skolen en omfattende og meget varieret egenproduktion af grøntsager, korn, krydderurter, frugter og bær, ligesom de råder over en vinmark samt en æbleplantage med cirka 20 forskellige æblesorter.

- Som elev hos os, er man med andre ord garanteret en både alsidig og omfangsrig praksisundervisning, hvad enten man har valgt at specialisere sig inden for planter, husdyr eller jordbrug, lyder det fra Jonas Lundgren Bach Korsgaard.

Direkte adgang til jorden

Al Nordic Food Colleges jord ligger i umiddelbar tilknytning til skolen. Således kan man komme til samtlige af skolens marker uden at skulle køre på offentlig vej, hvilket blandt andet betyder, at skolens elever har adgang til at øve sig på for eksempel traktorkørsel, selvom de endnu ikke har erhvervet sig traktorkørekortet. Det kræver blot, at de øver sig under opsyn og holder sig på skolens grund. Og det er blot én af mange fordele.

- Vi kan mærke, at praksisnærheden giver fagligheden et løft på rigtig mange områder. I og med at alle faciliteter ligger lige omkring skolen, bliver de også brugt som en aktiv del af undervisningen hver eneste dag. Der skabes en helt anden læring, når vi for eksempel lige kan smutte ud og arbejde med ploven og i praksis kan vise eleverne, hvordan furerne kommer til at ligge ved forskellige indstillinger, sammenlignet med hvis vi blot stod i et maskinhus og lærte dem om plovindstillinger, siger Jonas Lundgren Bach Korsgaard.

Praksisnær undervisning

Han mener også at det giver et ekstra aspekt i undervisningen for fødevareeleverne i Culinary-afdelingen, når de kan hente friske råvarer lige uden for døren – råvarer de måske endda selv har været med til at dyrke.

- Der er ingen tvivl om, at den høje grad af praksisundervisning er til stor gavn for både vores elever og de læremestre, der indgår uddannelsesaftaler med elever fra Nordic Food College. De får elever, som kan noget med både hoved og hænder, og som har de fundamentale kompetencer på plads, allerede når de møder op på første arbejdsdag. Dét sparer helt sikkert læremestrene for en masse grundoplæring, og det er noget, de sætter stor pris på, fortæller Jonas Lundgren Bach Korsgaard.

Til trods for, at det blot er halvandet år siden, EUC Nordvest kunne byde første elevhold velkommen på Nordic Food College, lader det allerede til, at helhedskonceptet og den omfattende praksisundervisning har vundet indpas hos de unge. Søgningen på jordbrugs- og fødevareuddannelser på Nordic Food College er næsten fordoblet fra 2020 til 2021, og noget tyder på, at helhedstankegangen og hele fra-jord-til-bord-konceptet er noget, der appellerer til de unge.

Læremestre får elever, som kan noget med både hoved og hænder, og som har de fundamentale kompetencer på plads, allerede når de møder op på første arbejdsdag.

Jonas Lundgren Bach Korsgaard, forstander og uddannelseschef, Morsø Landbrugsskole

Læs også

Agroskolen flytter og bygger ny landbrugsskole
Elevfremgang skaber pladsproblemer på landbrugsskole