Små 2.000 hektar kan blive dækket af skov

Masser af ny skov er nu på vej i Danmark. Landbrugsstyrelsen har nemlig givet grønt lys til etablering af 420 nye skove.

1.945 hektar kan blive dækket af ny skov i Danmark.

420 private lodsejere har nemlig fået tilsagn om tilskud af Landbrugsstyrelsen til at plante ny skov på deres landbrugsjord. Der bliver i alt givet tilskud på 68 millioner kroner til etableringen af de nye skove.

- Vi er rigtig glade for den store interesse for at plante skov, så mere landbrugsjord bliver erstattet med natur. Med de over 400 tilsagn kommer der nye skove i alle dele af landet. I år har alle, der opfylder kravene og er støtteberettigede, fået tilsagn, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen, Mette Hyldebrandt-Larsen.

De nye skove er blandt andet med til at forbedre vandmiljøet, fordi de reducerer udledningen af kvælstof til søer og fjorde, lyder det fra Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

482 ansøgninger

Hvis alle ansøgninger fører til nye skove, kan de potentielt reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med cirka 25 tons kvælstof om året.

Landbrugsstyrelsen modtog i alt 482 ansøgninger til privat skovrejsning i 2020.

Tilskud til privat skovrejsning er en støtteordning under det danske landdistriktsprogram for private ejere af landbrugsjord, som ønsker at plante skov.

Tilskuddet finansieres 100 procent af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande på privatejede landbrugsarealer.

Det er muligt at søge om tilskud til privat skovrejsning igen den 1. juli 2021, hvor den nye ansøgningsrunde åbner.
 

Læs også