Nu skal savværket videre

Efter godt 20 år som ejer af Ryslinge Savværk ønsker Holger Broegaard at sælge. Men det har vist sig at være sværere end ventet.

Ryslinge Savværk er blandt de få, der kan levere ekstra lange stykker træ til blandt andet kirketårne og herregårde. Holger Broegaard vil gerne sælge Ryslinge Savværk, som han selv har drevet i godt 20 år.

Det var egentlig bare ment som en hobby, da Holger Broegaard for godt 20 år siden købte Ryslinge Savværk efter selv at have købt træ derfra til en udvidelse af familiens daværende bindingsværkshus.

Men med lidt overskydende træ fra projektet og en mulighed for at købe og afprøve nye udfordringer, blev den dengang 47-årige maskinkonsulent enig med sig selv om, at tiden var inde til nye arbejdsgange.

 

Ledt uden held

I dag er han selv nået pensionsalderen og vil gerne sælge.

- Men det er godt nok ikke så let, som jeg havde forventet, siger han.

- Jeg har ledt efter en, der har lyst til at overtage i godt to år nu, og det uden held.

 

Ingen vil være selvstændige

Holger Broegaard er af den opfattelse, at det primært er de unge menneskers mod, der mangler.

- Der er tilsyneladende ingen unge mennesker, der tør springe ud i at være selvstændig. De få, jeg har talt med, vil gerne starte fra bunden, så de ikke skal stille med så stor en kapital, som et veldrevet savværk kræver. De tør ikke ofre mere, end de kan overskue. Det, synes jeg, er synd. Men jeg forstår dem godt. Da jeg selv begyndte, startede jeg også fra bunden af.

- Men her får de jo et fantastisk kundegrundlag og materiale, der er i orden og lige klar til at gå til. Så det er en god mulighed for at komme hurtigt fra start.

 

Vil gerne lære fra sig

Den erfarne savværksejer funderer også over, om den manglende interesse skyldes mangel på faglig viden.

- Jeg ved da godt, at det kun er få, der har den specifikke faglige viden om træet, som umiddelbart er ønskeligt. Og jeg har da også en forventning om, at jeg vil skulle lære en mand op. Det er jo en håndværksmæssig butik.

 

Stor andel af bindingsværktræ

Ryslinge Savværk sidder, ifølge Holger Broegaard, på næsten halvdelen af det lagrede bindingsværktræ, der sælges i Danmark.

- Det er det, jeg lever af. Mit store lager af tørt kvalitetstræ er eftertragtet. Derudover leverer vi stort tømmer, som stort set ingen andre gør, til kirketårne og herregårde, forklarer han og uddyber, at det kræver store maskiner, hvilket de er få i branchen, der har.

 

Del af finansieringen

Det store lager, hvor Ryslinge Savværk vurderes at være to til tre år foran de fleste andre savværker, kræver en større egenkapital, hvilket kan give økonomiske udfordringer.

- Men derfor er jeg også indstillet på, at jeg som en begyndelse skal være en del af finansieringen. Det ser jeg intet problem i. Bare jeg kan være med til at få en ny til at gå videre med virksomheden.

Tiden under corona pandemien har været succesfuld for landets savværker – herunder også Ryslinge Savværk.

- Corona har gjort, at vi har solgt ekstra. Vi har solgt træ til hobbybrug som aldrig før. Alle har skulle have en shelter, og har haft tid til andre hobbyprojekter, fortæller Holger Broegaard.

- Pengerigeligheden har været stor. Typisk er håndværkerne bestilt til at udskifte et hjørne af bindingsværket. Men når de så er kommet i gang, har de lige så godt kunne tage hele væggen, da pengene har stået på bogen. Det har været mere vigtigt, at tingene blev lavet hurtigt og til tiden.

Energikrise giver ny indtægtskilde

Han fremhæver også salg af brænde, der for et år siden var usælgeligt som en ny indtægtskilde i forbindelse med den nuværende energikrise.

- Der er lidt meget bark i savværksbrænde, men i dag har jeg 10, der ringer stort set hver dag, og jeg tager ikke nye kunder ind. Selv savsmuld er salgbart, siger han.

Læs også