Skovdyrkerne på Øerne taber små medlemmer

Skovdyrkerne på Øerne taber små medlemmer

Skovdyrkerne Øerne, som dækker resten af Danmark øst for Jylland, både skrumper og vokser.

Antallet af medlemmer er faldet med netto 42. Men samtidig har nytilkomne medlemmer været med til at øge det samlede skovareal, som foreningens medlemmer dækker, med 1,6 procent til i alt 283 hektar.

- Tallene indikerer dermed, at det især er medlemmer med få hektar skov, der har meldt sig ud, konstaterede Rudolf Iuel, godsejer ved Kerteminde og formand for Skovdyrkerne Øerne, forleden på lokalforeningens generalforsamling i Sorø.

Kontingent for høj for de små

Skovdyrkerne Øerne har cirka 1.000 medlemmer med et skovareal på cirka 20.000 hektar og er en del af De Danske Skovdyrkerforeninger.

Skovdyrkerne Øerne har haft to kampagner kørende til hvervning af nye medlemmer. Den ene kampagne er en central registrering af årsagen til, at medlemmerne forlader foreningen.

- Det viser sig, at vi havde en del små medlemmer, der meldte sig ud på grund af stigende kontingenter. Hovedparten af de resterende medlemmer, der har forladt os, har enten solgt skoven eller stoppet med at producere juletræer, sagde formanden.

Den anden kampagne er lavet til at hverve store medlemmer.

Skovdyrkerne Øernes direktør, Lars Muldbak, fremlagde årets økonomiske resultat, der viser en omsætning på cirka 162 millioner kroner og lidt under det budgetterede.

Dårlig sæson for juletræer kostede

Den største negative afvigelse i omsætningen skyldes en skuffende juletræssæson. Dækningsbidraget fra driften er med godt 21 millioner kroner kun lige under det budgetterede.

- De ret store negative afvigelser i dækningsbidraget for juletræer og klippegrønt er dog næsten opvejet af positive afvigelser fra de øvrige områder i foreningens aktiviteter.

Resultatet før skat er med 380.000 kroner cirka to tredjedele lavere end forrige år. Det skyldes ikke-budgetterede fællesudgifter til De Danske Skovdyrkerforeninger, DDS, samt ekstra udgifter i forbindelse med en omorganisering, sagde Lars Muldbak.

Der var valg til bestyrelsen, hvor Hans Christian Teisen og Anne Marie Nymann blev nyvalgt, idet Lars Holst-Frederiksen og Ole Holst Henriksen ikke ønskede genvalg.

fe

Læs også