Rådgiver: Sådan forebygger du naboklager over solceller

Tænk naboerne ind i solcelle-projektet fra starten af. Dermed kan du forebygge klager, som kan bremse projektet, vurderer miljørådgiver.

Stort set alle er enige om, at grøn energi er vejen frem. Men er man pludselig nabo til et solcelle-anlæg eller en vindmølle, kan det godt være, at man er knap så begejstret for ideen.

Det kan være et problem for lodsejeren, for i processen med at få godkendt et anlæg ved kommunen bliver de naboer, der er berørt af projektet, hørt, og de har mulighed for at klage, fortæller Carsten Aarup, der er miljørådgiver i Agri Nord.

- Naboer har en vis indflydelse, og hvis de klager meget, kan de køre et projekt i sænk, siger Carsten Aarup.

Han oplever, at politikerne afviser projektet, hvis naboerne laver for meget støj.

Hans råd er, at landmanden selv fortæller naboerne om projektet. 

- Det er meget bedre, end at naboerne får det at vide, når kommunen sender projektet i offentlig høring. Det er vigtigt, at de er oplyst, inden der kommer brev fra myndighederne, siger rådgiveren.

Oplys om fordele

Når lodsejeren tager kontakt til naboerne, kan han fortælle dem om alle de fordele, der er ved et solcelleanlæg.

Klimaeffekten er et af de største fordele, men naboerne vil også opleve, at der bliver helt stille og fredeligt på marken ved siden af dem. Der vil ikke længere blive kørt med traktorer og maskiner, og det er slut med udbringning af gylle.

Hvis naboerne stadig er bekymrede for, hvilke konsekvenser det får for dem at blive naboer til et solcelleanlæg, kan lodsejeren arrangere en tur til et eksisterende anlæg.

- Det kan fjerne mange bekymringer, hvis man ser, hvad det er, man frygter, siger Carsten Aarup.

Lyt til naboernes ønsker

Når den gode dialog er etableret, kan man som lodsejer finde ud af, hvilke ting der bekymrer naboerne.

- Man er nødt til at sætte sig i naboernes sted og leve sig ind i, hvordan de oplever tingene. Det er vigtigt, at man respekterer og imødekommer dem. På den måde kan de blive en medspiller fremfor en modstander, siger Carsten Aarup.

Og så har man mulighed for at ændre på de ting, der generer naboerne mest. Det kan for eksempel være ved at lave beplantninger eller læhegn omkring arealet.

- Det er et område, hvor man virkelig kan gøre meget for naboerne, siger Carsten Aarup.

Han oplyser, at Agri Nord er i berøring med omkring 60 solcelleprojekter.

- Det er økonomisk gunstigt lige nu for lodsejere at etablere markanlæg eller anlæg på staldtagene, lyder det fra rådgivningsselskabet.

mip

Læs også