Roedyrkernes nye formand er klar til opgaverne

Troels Frandsen er ny mand i spidsen for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked.

Sukkerroedyrkernes nye formand, Troels Frandsen driver 440 hektar - heraf 130 hektar i år med sukkerroer.
Sukkerroedyrkernes nye formand, Troels Frandsen driver 440 hektar - heraf 130 hektar i år med sukkerroer.

SUKKERROER Samtidig med at Danske Sukkerroedyrkere landede en ny kontraktaftale, skiftede foreningen også formand, da Troels Frandsen afløste den mangeårige formand Jørn Dalby fra Gedser på Falster.

- Jeg driver 440 hektar med traditionelle afgrøder, heraf er de knap 130 hektar med sukkerroer i år, fortæller 56-årige Troels Frandsen på sin gård, Vatoregaard, nær Nysted på det sydlige Lolland.

Desuden produceres årligt 32.000 slagtesvin, hvilket arbejdsmæssigt er lagt over til en ung mand, som i praksis også fungerer som driftsleder for hele landbruget, når Troels Frandsen skal varetage sit nye formandsjob. Yderligere er der tre ansatte på Troels Frandsens landbrug.

Tidskrævende opgave

Frem til næste generalforsamling i roedyrkernes internationale organisation i efteråret tager afgående formand Jørn Dalby sig stadig af de internationale opgaver, ligesom han sidder med i Danske Sukkerroedyrkeres forretningsudvalg og bestyrelse.

Troels Frandsen vil fortsætte tilpasningen af foreningen og dens arbejdsopgaver til de færre sukkerroedyrkere, der i dag er i Danmark.

- Vi ligger i øjeblikket omkring 850 roedyrkere, og gennem de seneste par år har bestyrelsen tilpasset sig dette. I dag er der 10 personer i bestyrelsen til opgaverne, siger Troels Frandsen og fortsætter:

- Jeg forventer, at det vil beslaglægge omkring trefjerdedele af min arbejdstid at være formand – nogle perioder mere end i andre.

Video på hjemmeside

Fra Nordic Sugar er det Claus Nørgaard, ansvarlig for prisforhandlingerne i Nordic Sugar, og chef for Agricenter Bo J.M. Secher, der forhandler aftalen og er i daglig kontakt med Troels Frandsen og hans fabriksudvalg.

- Normalt ville vi nu have brugt en hel del tid på at holde dyrkermøder om den nye aftale. Men der er corona-restriktioner og høsttid, så det har vi udeladt, fortæller Claus Nørgaard.

Han oplyser, at der dog har været holdt et onlinemøde for dyrkerne, og det møde kan nu ses som video på Nordic Sugars hjemmeside.

20-30 nye dyrkere

Kontrakttegningsperioden for sukkerroer til dyrkning i 2021 løber frem til den 14. august.

- Vi har erfaring med, at når en aftale er forhandlet færdigt, så skal den bruges. Desuden er det på nuværende tidspunkt, at mange dyrkere justerer deres markplaner for den kommende sæson.

- Vi forventer, at de fleste landmænd har afklaret deres holdning til, om de skal have sukkerroer i deres sædskifte eller ej. Så det er mere den praktiske fastlæggelse af roearealet til næste eller de kommende år, fastslår Claus Nørgaard.

Traditionelt kommer der en 20-30 nye roedyrkere hvert år, og de får særlig rådgivning om opstarten. Ellers er det erfarne roedyrkere, der gentegner kontrakter.

Læs også

Regeringens skatteudspil bekymrer sukkerproducent
Virksomhedsrådgiver: Sukkerroer er stadig en relevant afgrøde
Fortsat udsigt til markant højere dansk produktion af svin
De sidste tilbagebetalinger af sukkerroepenge foretages ultimo juli 2020
Dispensation til såning af Gaucho-bejdsede roefrø
- Som erhverv er vi blevet trukket rundt i manegen på en ganske uanstændig måde