Hele det anbefalede areal skal tilsås

Det er lige meget, om sådatoen falder tidligt eller sent – når sukkerroefrøene skal i jorden, skal det anbefalede areal tilsås.

Når sukkerroerne skal sås, er det vigtigt, at jorden er tjenlig – også i dybden. Tjek med en spade om jorden er tør nok til at skabe et godt såbed uden komprimering.
Hvis jorden er for våd, risikerer man ved kørsel på jorden, at der dannes et fast komprimeret jordlag, som roerne vil have vanskeligt ved at trænge igennem.
Såning af sukkerroer er præcisionsarbejde. En passende pakning af såbedet i dybden er en fordel, da det er med til at give en stabil og præcis dybdegang af såmaskinen. Samtidig er det med til at sikre god tilgang af fugtighed til roefrøet, så der efterfølgende er en god og ensartet fremspiring.
Det er altid vigtigt, at roefrøet placeres i fugtig jord for at frøet kan spire uden efterfølgende regn. Endvidere bør roefrøet dækkes med minimum to centimeter fin jord for at undgå udtørring ned til frøet samt at roefrøet ædes af mus og fugle.

Økonomisk konsekvens

2017 var et år, hvor mange ikke høstede, hvad de havde forventet i sukkerroerne. Det i sig selv har selvfølgelig en økonomisk konsekvens, men ifølge Brancheaftalen har Nordic Sugar ret til 20 procent af den værdi, Nordic Sugar går glip af, hvis ikke dyrkeren har tilsået det areal, han er blevet anbefalet.
Nordic Sugar udregner arealet på baggrund af hver enkelt dyrkers fem-års udbyttegennemsnit.
I 2017 drejede det sig om 44 dyrkere, der tilsammen havde sået 200 hektar for lidt og leveret 3.900 tons sukker for lidt.

De mistede muligheden

Ved ikke at tilså det anbefalede areal risikerer man ikke kun den regning, men man afskærer sig også fra at kunne benytte sig af muligheden for Datasukker.
Efter kampagnen 2017 var der 101 dyrkere, som benyttede sig af denne mulighed, og der blev i alt flyttet en betydelig kontraktmængde. Desværre var der dyrkere, der gerne ville have benyttet sig af Datasukker, men da de ikke havde sået det anbefalede areal, var dette ikke en mulighed.
Da vi ikke længere har sukkerkvoter i Danmark, er det muligt at gøre sukkerkontrakterne mere dynamiske – det vil sige tilpasse kontraktstørrelsen til det areal, der skal være sukkerroer på og ikke omvendt som tidligere.
Det fem-års udbyttegennemsnit, der foreligger, når kontrakten tegnes, er det, der skal bruges til beregning af størrelsen på kontrakten.
Når foråret kommer og sukkerroefrøene skal i jorden, er det lige meget om sådatoen falder tidligt eller sent – det anbefalede areal skal tilsås.

Læs også