Secher og Piil: Sukkerroer – en fantastisk afgrøde

Overskriften var også overskriften på et indlæg ved vintermødet om sukkerroer. Sommerens tørke har vist, at indlægget ”holdt vand”

Sukkerroer – en fantastisk afgrøde. Det var overskriften på specialkonsulent ved Seges, Kristoffer Piils indlæg ved dette års vintermøde om sukkerroedyrkning. Godt nok med særlig fokus på afgrødens miljømæssige egenskaber i forhold til kvælstofudnyttelse.
- Men efter den tørreste sommer i mange år kan vi observere, at sukkerroerne har formået at holde stand på langt de fleste marker, og stadig står grønne, mens andre afgrøder visner, lyder det fra Bo JM Secher, Agricenter Danmark.
Videre lyder det fra Bo JM Secher: - Det er afgrødens dybe rodnet, som nu nok er over 1,5 meter i jorden, og den lange vækstperiode, som gør det muligt, og som også medvirker til, at sukkerroer er den mest stabile afgrøde af alle, når der vurderes over en 10-årig periode.
 

Godt alternativ

Sukkerroerne er derfor et godt alternativ i de kornrige sædskifter. Det økonomiske udbytte er bedre end i vårbyg, som det fremgår af kalkuler fra f.eks. VKST, og afgrøden giver en række andre fordele i forbindelse med for eksempel bekæmpelse af græsukrudt, mulighed for efterafgrøder, og jordbehandling om efteråret, samt en forskydning af arbejdsopgaverne på bedriften.
Dertil kommer, at Sukkerfabrikken sørger for transport til fabrikken – uden beregning op til afstande på 80 km – så man som dyrker ikke behøver at tænke på den del.
 

Tegning af kontrakter frem til d. 15. august

Nordic Sugar har åbent for tegning og nytegning af kontrakter indtil onsdag den 15. august. Agricentret kan være behjælpelig, og kommer gerne på besøg, hvis der er forhold man ønsker at drøfte nærmere før tegning, lyder det afsluttende fra Bo JM Secher.
 

Læs også