Organiske syrer betales af højere fodereffektivitet

Når kravet er en stabil høj tilvækst, god fodereffektivitet og lav dødelighed, er myresyre en effektiv og billig hjælp, lyder det fra foderfirmaet Nutrimin.

Høj tilvækst, god fodereffektivitet og lav dødelighed hos vores slagtesvin kræver en sund og stabil mave, hvor foderet udnyttes optimalt.

- Organiske syrer, herunder især myresyre, er stabiliserende for mavetarmsystemet og er således med til at give en god mavetarmsundhed, lyder det fra Torben Poulsen, der er salgskonsulent indenfor svin hos foderfirmaet Nutrimin i Ans.

I nyhedsbrevet Nutrimin Ugenyt sætter Torben Poulsen anvendelsen af organiske syrer til slagtesvin i fokus.

Mere regel end undtagelse

- Kravene til vores slagtesvin er ikke blevet mindre. Des mere, det forventes, at vores slagtesvin skal præstere, jo større er kravene til foderet. Det samme gælder kravene til drikkevandet. Det er her, tilsætning af organiske syrer, herunder myresyre, til vand eller foder, kommer ind i overvejelserne, påpeger salgskonsulenten.

Han henviser til, at tilsætning af organiske syrer førhen mest blev brugt, når grisene røg i Salmonella-niveau 2 eller 3. Dette er ikke tilfældet længere.

- Nu er tilsætning af organiske syrer til foder og vand mere reglen end undtagelsen.

Der er således rigtig mange slagtesvineproducenter, der vælger at tilsætte af 1-2 promille myresyre til vådfoder eller direkte til drikkevandet.

- Myresyre er stærkt pH-nedsættende. Myresyre har samtidig en antimikrobiel virkning, og for vådfoderets vedkommende sænker det også fermentering af aminosyrer i blandekar og foderrør. Myresyre er således en effektiv og billig hjælp, når kravet er en stabil høj tilvækst, god fodereffektivitet og lav dødelighed, forklarer Torben Poulsen, der peger på tommelfingerreglen, at omkostningen til myresyre altid bliver betalt med en bedre fodereffektivitet.

Nutrimin forhandler myresyren Koncid +, som ifølge forhandleren er et produkt, der ikke kræver HACCP-tilladelse.

Belægning i rør og vandtanke

Ifølge Nutrimin har de fleste organiske syrer, herunder også myresyre, imidlertid den negative side, at de kan danne biofilm. For at forebygge biofilm i drikke- og foderrør og buffertanke kan det derfor være nødvendigt at bruge et mix af myresyre og propionsyre.

- Myresyre-propionsyremixet 80/20 er en anelse dyrere end ren myresyre, men stadig billigt. Den billigste og mest simple løsning på denne udfordring er at skifte frem og tilbage imellem tilsætning af den rene myresyre (Koncid +) og en blanding af myre- og propionssyre 80/20, forklarer Torben Poulsen i nyhedsbrevet.

Her oplyser han, at Nutrimin også forhandler myresyre-propionsyre 80/20 Dancid, som er et produkt, der ikke kræver HACCP-tilladelse.

Tilsætning af myresyre i praksis

Alt afhængig af forbruget anbefales det at forbruge to tanke/tromler med myresyre (Koncid +) og derefter en tank/tromle med blandingssyre 80/20 (Dancid) og så fremdeles.

- Dette vil forebygge kedelige situationer med tilstopning af vandrør og vandventiler på grund af uheldige belægninger. Uanset hvad skal vi holde øje med pH.

- Ved tilsætning af 1-2 promille myresyre til drikkevandet vil pH typisk skulle ligge på omkring 3, og ved tilsætning af 1-2 promille myresyre til et vådfoder vil pH typisk skulle ligge omkring 4-4,5, forklarer salgskonsulenten, der endvidere gør opmærksom på, at i tilfælde, hvor de nævnte løsninger ikke slår til, så findes der en variant af ovennævnte under navnet Dancid +, hvor der er tilsat et gærprodukt. Dette produkt kræver heller ikke en HACCP-tilladelse.

- Gærproduktet vil hæve produktionen af positive bakterier i maven og samtidig give en bedre smagsoplevelse for slagtesvinene. Uanset hvilken variant af ovennævnte organiske syrer, der vælges, så får vi som hovedregel mindst udgiften til syren betalt og samtidig en forbedring af produktionstallene, lyder det fra Torben Poulsen.

Læs også