Danish Crown: Bæredygtighed skal løfte prisen på dansk kød

Det er fortid for Danish Crown at jagte vækst gennem slagtning af flere dyr. I koncernens nye strategi Feeding the future ligger fokus på at nedbringe klimaaftrykket på kød og bruge det som afsæt til at øge indtjeningen på koncernens produkter.

Hvis kød skal smide sit image som klimasynder, så skal markerne dyrkes intelligent, gyllen håndteres med omtanke og dyrene passes med omhu. Danske landmænd har i generationer været en central drivkraft i den globale udvikling, og derfor er dansk landbrug i dag i front på bæredygtighed.

Fra det udgangspunkt vil Danish Crown med milliardinvesteringer i innovation fra jord til bord nu opbygge en position, hvor netop bæredygtighed bliver løftestang for værdien af koncernens produkter.

- Den enorme fokus på bæredygtighed er Danish Crowns mulighed for at blive mere relevant for kunder og forbrugere end nogensinde før. Vi er ejet af de danske landmænd, og det ejerskab giver os muligheden for at drive udviklingen gennem hele kæden fra mark til mærkevare. Målet er ikke at producere flere grise, men i stedet at skabe mere værdi ud af de råvarer, som vores ejere leverer, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Målsætning

Frem mod 2026 er det Danish Crowns mål at fastholde tilførslerne af grise på det nuværende niveau. Samtidig skal der investeres i at fastholde og helst udbygge den allerede stærke position på bæredygtighed.

Analyser har vist, at der er behov for investeringer på 4-5 milliarder blandt ejerne i teknologi og nye stalde, mens planen er at investere 11-12 milliarder kroner i virksomheden, hvoraf cirka halvdelen er reinvestering i produktionsapparatet.

- Markedet flytter sig hele tiden. Måltidsløsninger og plantebaserede produkter fylder mere og mere. Derfor vil vi investere bredt i både innovation og produktion, så vi leverer på vores løfte om at tilbyde bæredygtige fødevarer. Lykkes vi med det, vil vi også kunne betale vores ejere en pris for deres råvarer, som gør det muligt for dem både at fortsætte investeringerne og at nedbringe klimaaftrykket på deres gårde. Kort sagt skal vi skabe en positiv, opadgående spiral, siger Jais Valeur.

Dokumentation

At agere som virksomhed med bæredygtighed som omdrejningspunkt stiller høje krav til rapportering og transparens overfor omverdenen. Derfor vil Danish Crown i strategiperioden tilslutte sig bindende mål via Science Based Targets initiative (Scope 1-3). Det skal sikre, at alle bæredygtighedstiltag bliver drevet af viden og data. Som et konkret initiativ, på den korte bane, skal tre af Danish Crowns største produktionsanlæg være klimaneutrale indenfor de næste 12 måneder.

- Vi har som målsætning at være førende på klima-rapportering inden for vores sektor. Vi har valgt at tilslutte os Science Based Targets initiative og bliver dermed forpligtet til at rapportere på udledningen i alle led. Det vil sige fra kornet bliver sået på marken og dyret kommer til verden i stalden - og hele vejen frem til, at vores produkter ligger i supermarkedernes kølediske. Senere i år vil vi præsentere detaljerede livscyklus tal (LCA) for vores danske produktion, og på ryggen af disse sætter vi vores bindende mål, fortæller Preben Sunke, COO i Danish Crown med ansvar for blandt andet koncernens arbejde med bæredygtighed.

Danish Crown har i de seneste fem år først og fremmest arbejdet på at styrke koncernens hjemmemarkeder i Nordeuropa og opbygge stærke internationale positioner i kategorierne bacon, pizza toppings, konserves og naturtarme til pølseproduktion.

Det er lykkedes gennem et skarpt fokus på kundernes og forbrugernes behov. Samtidig har Danish Crown fastholdt en agilitet, der gør det muligt at profitere af den globale efterspørgsel uanset hvor i verden, der er et godt marked for grisekød.

Stærkeste økonomi nogensinde

Derfor er Danish Crowns økonomiske fundament bedre end nogensinde. Den finansielle målsætning i koncernens nuværende strategi er mere end opfyldt, og en stærk afregning for ejernes leverancer gennem næsten to år har styrket konkurrencekraften. Det har sikret koncernens andelsejere en stabil indtjening, så de fleste nu har mulighed for at investere i fremtiden.

- Når vi sammen med vores ejere opfylder vores mål, så har vi en gang for alle vist både forbrugerne, omverdenen og industrien, at der er en bæredygtig fremtid for kød og dansk animalsk produktion. Vi vil også have skabt et stærkt fundament til at fortsætte udviklingen og jagte vores mål om klimaneutralitet i 2050 (netto-nul udledning af CO2). Strategien er døbt Feeding the future, fordi vi ser den som et vigtigt skridt i retning af, at vi i fremtiden kan brødføde verdens befolkning på en bæredygtig måde, siger Jais Valeur.

Danish Crown har tirsdag formiddag præsenteret den nye strategi for virksomhedens 25.000 medarbejdere.

Læs også