Undersøgelse: Coliprotec har en gavnlig effekt mod fravænningsdiarré

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, har i en undersøgelse spurgt praktiserende svinedyrlæger til deres erfaringer med vaccinen Coliprotec F4/F18 mod E. coli-associeret fravænningsdiarré. 32 dyrlæger konkluderer, at vaccinen, sammen med andre tiltag, ses som et godt værktøj til at reducere fravænningsdiarré og nedsætte antibiotikaforbruget.

Diarré hos de fravænnede smågrise er en daglig udfordring for dyrlæger og svineproducenter. Med udfasningen af medicinsk zink er der i høj grad behov for redskaber og midler, som kan mindske problematikken samt konsekvenserne ved ophøret.

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, har udsendt en spørgeskemaundersøgelse til 173 praktiserende svinedyrlæger, hvoraf de 32 dyrlæger tilkendegav deres erfaringer med Coliprotec F4/F18-vaccinen.

Svarene, der beskrives i Erfaring nummer 2105, viser, at de praktiserende dyrlæger ordinerer og afprøver vaccination med F4/F18 sammen med deres landmænd både i farestalden og efter fravænning. Vaccinen bruges hovedsageligt i de besætninger, der oplever problemer med høj dødelighed, et forhøjet antibiotikaforbrug eller har F4/F18-positive laboratorieresultater.

En del af værktøjskassen

Lidt under halvdelen af de adspurgte dyrlæger ordinerede Coliprotec F4/F18-vaccinen. Overordnet set oplevede dyrlægerne, at vaccinen har en gavnlig effekt mod fravænningsdiarré.

Dog påpegede flere, at vaccinen ikke kan stå alene i forhold til at forebygge fravænningsdiarré. Andre vigtige parametre såsom fodring, hygiejne og management har også stor betydning for at opnå den bedste fravænning for grisene og reducere forekomsten af fravænningsdiarré.

En del af de adspurgte dyrlæger oplevede en manglende til varierende effekt af vaccinen. I de tilfælde, hvor de adspurgte dyrlæger ikke ordinerede vaccinen, var årsagen netop den varierende effekt, men også en højere omkostning sammenlignet med en antibiotikabehandling.

Nogle af dyrlægerne mente, at vaccinen er et godt værktøj mod fravænningsdiarré og specielt et godt alternativ, når den medicinske zink skal udfases. Ifølge Seges Svineproduktion skal det dog stadig ses i sammenhæng med de økonomiske overvejelser i forhold til for eksempel antibiotika.

Eneste vaccine mod fravænningsdiarré

E. coli-fravænningsdiarré er et hyppigt problem hos grise de første uger efter fravænning, og ifølge Seges Svineproduktion er Coliprotec F4/F18 på nuværende tidspunkt den eneste vaccine, der markedsføres til brug mod E. coli-associeret fravænningsdiarré på det danske marked.

Coliprotec F4/F18 er en oral vaccine (indgives via munden), som aktivt immuniserer grisen mod F4- og F18-positive E. coli.

Vaccinen tildeles til grisene, når de er cirka 18 dage gamle, med henblik på at reducere forekomsten af moderat til alvorlig fravænningsdiarré i inficerede grise. Dette gør, at udskillelsen af F4- og F18-positive E. coli reduceres. Hver vaccinedosis indeholder levende ikke-sygdomsfremkaldende F4-positive samt F18-positive E. colibakterier, omkring 100 millioner af hver.

Seges oplyser endvidere, at der i 2020 blev ordineret cirka 1.250.000 doser af vaccinen Coliprotec F4/F18, hvilket vil sige, at cirka fire procent af de danske smågrise blev vaccineret med vaccinen.

Læs mere om undersøgelsen i Erfaring nummer 2105 via svineproduktion.dk.

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også