Leveringsstrategien skal tilpasses bytteforholdet

Noteringen falder og foderet stiger. Svinekonsulent Bjarne Knudsen fra SvineRådgivningen opfordrer derfor i nyhedsbrevet Svinenyt til, at der kastes et blik på leveringsstrategien.

Ifølge svinekonsulent Bjarne Knudsen fra SvineRådgivningen skal andelen af overvægtige grise i øjeblikket holdes på maximalt 1-2 procent som følge af det nuværende bytteforhold. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

De stigende foderpriser kombineret med faldende notering på slagtesvin og smågrise gør, at den optimale slagtevægt reduceres. Det oplyser svinekonsulent Bjarne Knudsen fra SvineRådgivningen i nyhedsbrevet Svinenyt fra den 30. august.

For i tider med bedre bytteforhold mellem kød og foder har gevinsten ved at lægge ekstra slagtevægt på grisen typisk været 3-4 kr. pr. kg. Med den nuværende notering og foderpris ligger gevinsten på ca. 1 kr. pr. kg. Den meget lille ekstragevinst ved øget slagtevægt betyder, at man skal holde andelen af overvægtige grise på maximalt 1-2 procent, da gevinsten ellers vil forsvinde helt.

Strategien

Konsulenten forklarer nærmere, at leveringsstrategien indeholder to væsentlige elementer. Det er leveringsvægten, når stalden ikke skal tømmes. Det vil sige, den vægt man selv styrer via udvejning. Og så er der omgangstiden i uger, altså perioden der bestemmer vægten af det sidste hold, når stalden skal tømmes.

- Den slagtevægt, der fremgår af E-kontrollen, er konsekvensen af ovenstående to elementer, påpeger Bjarne Knudsen, der uddyber nærmere:

 - Leveringsvægten, når stalden ikke skal tømmes, skal pt. ligge på 88-89 kg til Danish Crown og 90-91 kg til Tican. Jo bedre udvejning man laver, desto højere kan vægten blive. Styr efter andelen af overvægtige, som nævnt tidligere.

- Omgangstiden afgør, hvor tunge grisene kan nå at blive, inden stalden tømmes. Med 13 ugers omgangstid og en tilvækst på 1.050 gram pr. gris pr. dag, vil den opnåede gennemsnitsvægt for hele holdet ligge ca. 3 kg under vægten på de udvejede grise.

Integrerede producenter

Ifølge konsulenten, vil det lige nu, hvor smågrisene er meget billige, være fornuftigt for integrerede producenter med smågrise i overskud, at sætte så mange som muligt af disse ind i egne slagtesvinestalde fremfor at »forære« dem væk til puljepris.

For at det kan lade sig gøre, må man reducere omgangstiden i slagtesvinestalden med en uge.

- Den gennemsnitlige slagtevægt vil derfor falde, men fordi gevinsten i ekstra kg slagtevægt er lille, er totaløkonomien stadig bedre – i hvert fald, hvis man kan opretholde en gennemsnitlig slagtevægt på ca. 84 kg, lyder det fra Bjarne Knudsen.

Læs også