Forhøjet aminosyre- og proteinniveau har positiv effekt på produktiviteten

Besætninger med god foderudnyttelse hos slagtesvin kan øge produktiviteten ved at hæve foderets protein- og aminosyreindhold. Det viser en ny afprøvning.

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, har netop offentliggjort resultatet af en ny afprøvning, hvor formålet var at sikre optimal aminosyreforsyning til slagtegrise i besætninger med god foderudnyttelse, uanset om der anvendes vådfoder eller tørfoder, herunder at undersøge om aminosyreniveauet pr. foderenhed bør være forskelligt afhængigt af foderudnyttelsen og køn.

Ifølge meddelelse nummer 1233 viste afprøvningen, at både ved fodring med våd- og tørfoder vil slagtegrise med god foderudnyttelse præstere bedre på hævet aminosyre- og proteinkoncentration i forhold til den norm, der er anbefalet ved landsgennemsnitlig foderudnyttelse. Dette viste sig endvidere at gælde for såvel sogrise som galtgrise.

Afprøvning i to besætninger

Afprøvningen blev gennemført i to besætninger primært med vådfoder, hvor nogle af stierne var indrettet til tørfoder.

Ifølge Seges, var de to besætninger netop udvalgt, fordi de havde opnået god foderudnyttelse på mindre end 2,6 foderenheder pr. kg tilvækst forud for afprøvningen.

I afprøvningen indgik i alt 14.282 grise og der blev gennemført i alt 134 gentagelser med vådfoder og 98 gentagelser med tørfoder.

Ifølge meddelelsen er det vigtigt at bemærke, at et forøget aminosyreniveau fra 7,7 til 9,0 gram fordøjeligt lysin pr. foderenhed, inklusiv medfølgende essentielle aminosyrer og protein, forbedrer foderudnyttelsen i en størrelsesorden, der måles på 2. decimal, nemlig 0,02 FEsv pr. kg tilvækst i nærværende afprøvning.

Det forlyder endvidere, at et forøget aminosyreniveau, svarende til et lysinniveau fra 7,7 til 9,0 gram pr. foderenhed, ikke kan forbedre foderudnyttelsen 0,20 FEsv pr. kg tilvækst. Forbedringer af dén størrelsesorden skal findes med for eksempel forbedringer i sundhedsniveau og i driftsledelsen.

Resultater indarbejdet i normsættet

Resultaterne fra disse afprøvninger er indarbejdet i Normer for Næringsstoffer.

Økonomien ved forskellige aminosyre- og proteinkoncentrationer i forhold til forskellige kategorier af foderudnyttelse beregnes i forbindelse med revision af normsættet, som foregår mindst en gang om året.

Ved markante ændringer i priserne for korn, proteinfodermidler og grisekød kan der i Fodermiddeltabellens faneblad til blandingsberegning fås oplysning om det optimale aminosyreniveau til slagtegrise afhængigt af prisforholdene.

Læs hele meddelelse nummer 1233 på svineproduktion.dk.

Læs også