Formand glæder sig over ny start i DanBred

- De organisationer og virksomheder, vi driver i fællesskab, har vi også en forpligtelse til at drive ordentligt. Derfor er jeg utrolig ked af at se, hvad der er sket i DanBred, lød det fra formanden for Landbrug & Fødevarer Gris, Erik Larsen, i sin beretning til årsmødet i Herning tirsdag. Han glæder sig over, at DanBred har fået en ny ledelse.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard (i midten), var blandt tilhørerne til årsmødet i Landbrug & Fødevarer Gris.

Formanden for Landbrug & Fødevarer Gris, Erik Larsen, lagde i sin beretning på årsmødet i Herning tirsdag ikke skjul på, at Landbrug & Fødevarer har et ansvar for at sikre gode arbejdspladser i de virksomheder, organisationen er med til at drive.

- De organisationer og virksomheder, vi driver i fællesskab, har vi også en forpligtelse til at drive ordentligt. Derfor er jeg utrolig ked af at se, hvad der er sket i DanBred, lød det fra Erik Larsen.

Formandens bemærkning kommer efter særdeles hård både intern og offentlig kritik  af Landbrug & Fødevarers håndtering af DanBred-sagen, som førte til en fyring af adm. direktør, Thomas Muurmann Henriksen, med den begrundelse, at han havde krænket en række kvinder i firmaet igennem længere tid. Kritikerne mente imidlertid, at bestyrelsen i Danbred havde håndteret sagen elendigt, og det førte til, at bestyrelsen blev sat på porten af Landbrug & Fødevarer, der ejer godt halvdelen af firmaet. Derefter valgte den adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Arhnung, at trække sig efter intern uenighed med primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer om organisationens linje i sagen.  

Tilliden skal genoprettes

Erik Larsen glædede sig i sin beretning over, at DanBred har fået en ny ledelse, der nu skal sikre et sundt arbejdsmiljø og genoprette tilliden i og til DanBred.

- Vi arbejder også i Landbrug & Fødevarer med et nyt kodeks, der skal sikre, at eventuelle sager i virksomheder og organisationer, vi er medejere af, fremover vil blive håndteret hurtigt og ordentligt. Sagen har også vist, at vi i hele landbrugserhvervet skal diskutere ligestilling. Det gælder også i vores sektor. Vi har et stærkt medlemsdemokrati. De fleste medlemmer er mænd, og det kan man naturligt nok se i sammensætningen af vores bestyrelser. Men vi har et stort ønske om en større diversitet, både hvad angår kompetencer, køn og alder.

- Derfor hilser jeg velkommen, at Landbrug & Fødevarers formandskab sætter sig i spidsen for den proces både nationalt og lokalt, sagde Erik Larsen til forsamlingen på kongressen, der i år tæller cirka 2.100 deltagere.

Læs også