DanBred: Mange års avlsarbejde lover godt for fremtidens producenter

Omfattende avlsarbejde med datamålinger på mere end 100.000 dyr hvert år, selektion af de bedste avlskandidater og grundigt data- og analysearbejde har skabt genetik i verdensklasse. Det oplyser DanBred i en meddelelse, hvor de kommer nærmere ind på, hvad det betyder for producenterne.

Tilbage i 2010 var DanBred de første på verdenskortet til at benytte genomisk selektion hos grise.

Det skriver DanBred i en meddelelse, hvor de omtaler genomisk selektion som værende en revolutionerende metode, der har bidraget til betydeligt øget avlsfremgang for egenskaberne i DanBreds avlsmål.

Genomisk selektion er et værktøj til at kortlægge avlsdyrenes DNA og deres slægtskab til hinanden. Det gør det muligt at finde præcis de avlskandidater, der har det bedste genetiske anlæg for de egenskaber, man ønsker at udvikle.

Ifølge DanBred har genomisk selektion i høj grad været med til at give de danske griseproducenter den placering, de har på markedet i dag, og teknologien udvikles og forfines løbende for fortsat at opnå det bedst mulige resultat. Siden 2010 har DanBred blandt andet set, at foderudnyttelsen er forbedret med 0,26 FEsv pr. kg tilvækst, kødprocenten er steget med 1,3 procent, og den daglige tilvækst er steget med 132 g pr. dag.

Øget fokus på pattegriseoverlevelse

DanBred oplyser endvidere, at der med deres avlsmål har været stor avlsfremgang på alle fronter. Et af de avlsmål, der blev sat ekstra fokus på allerede i 2004, var LG5 (levende pattegrise i kuldet på dag fem efter faring). Dette betød, at LG5 udviklede sig i en meget positiv retning, hvilket resulterede i flere levende pattegrise på dag fem og en øget pattegriseoverlevelse.

Men avlsselskabet oplyser, at det er et ønske at øge fokus på pattegriseoverlevelse yderligere.

I meddelelsen fortæller de blandt andet, at DanBreds R&D afdeling er godt på vej til en ny genetisk forbedring af pattegriseoverlevelsen. Siden foråret 2021 har en ny og betydelig højere vægtning af LG5 bidraget til et mere bæredygtigt avlsmål.

Bundlinje og klima

Fra 2018 har avlsselskabet særligt stillet skarpt på slagtegriseegenskaber, hvilket har givet en markant forbedring på blandt andet egenskaberne foderudnyttelse, kødprocent og daglig tilvækst.

I produktionsbesætningerne er kødprocenten faktisk steget med næsten 0,5 procent på to år. Denne udvikling har ifølge avlsselskabet bidraget til en mere økonomisk og bæredygtig gris.

Avlsfremgangen og det fremtidige arbejde vil også fremadrettet have en positiv effekt på både producenternes bundlinje og klimaet. Bedre foderudnyttelse betyder et mindre forbrug af foder i produktionen, hvilket reducerer klimaaftrykket betydeligt. Samtidig betyder avlsfremgangen for egenskaben LG5, at DanBred-søer får flere grise end før. Dermed kan færre søer nu producere det samme antal slagtegrise med mindre foder end tidligere.

Robuste og bæredygtige grise

DanBred oplyser endvidere, er der er sat en række projekter i søen blandt andet med fokus på overlevelse frem til slagtning og søernes holdbarhed. Der er tale om initiativer, som Landbrug & Fødevarer, Gris, Avl & Genetik, har ambitioner om at komme langt med inden for de nærmeste år. Initiativerne forventes at få en positiv effekt på grisenes robusthed, sundhed samt dyrevelfærden.

Herudover er der igangsat et GUDP-støttet projekt, hvor der arbejdes på at opnå en dybere forståelse af avlsarbejdet med den nye metode metabolomisk selektion, hvor man kommer et spadestik dybere i forhold til grisens samlede stofskifte.

Forventningen til projektet er at kunne øge avlsfremgangen med 25 procent for foderudnyttelse for DanBred-grise over de næste 30 år.

Ifølge avlsselskabet viser de foreløbige beregninger, at denne øgede avlsfremgang vil betyde en reduktion i foderforbruget på 0,3 foderenheder pr kg tilvækst, i forhold til den effekt avlsarbejdet allerede giver. Det svarer til en omkostningsreduktion på 40 kr. pr gris over 30 år og en årlig reduktion i CO2-udledning på 150.000 ton CO2-ækvivalenter.

Læs også