Beredskabsdag satte fokus på afrikansk svinepest

Hvad skal der til for, at Danmark kan styre sikkert igennem et udbrud af afrikansk svinepest, spurgte Landbrug & Fødevarer både sig selv og sine samarbejdspartner på velbesøgt beredskabsdag på Fyn.

Afrikansk svinepest er slået ned i Vejen, og myndigheder, branche og virksomheder skal nu handle hurtigt for at standse ulykken og begrænse skadevirkningerne. Sådan lød det tænkte, men på ingen måder fortænkte scenarie, som direktør i Landbrug & Fødevarer Jens Munk Ebbesen linede op på et beredskabsseminar arrangeret af netop L&F tidligere på ugen. 

De seneste år har den frygtede sygdom bredt sig i Europa, og blev sidste efterår konstateret ved Rostock mindre end 100 kilometer fra den danske grænse. Dermed er det ikke utænkeligt, at sygdommen en dag rykker ind i Danmark. Og så gælder det om. at alle – myndigheder, landmænd, transportører og slagterier, m.fl. – kender både deres ansvar, opgaver og ikke mindst samarbejdspartnere, understregede Jens Munk Ebbesen. 

Fødevarestyrelsens veterinærdirektør, Charlotte Vilstrup, varmede også op til dagens dilemmaøvelse og mindede om, at erfaringerne fra de seneste års beredskabsøvelser, og ikke mindst usædvanligt mange fugleinfluenzaudbrud, har vist, at der er behov for, at myndigheder og branche samarbejder. Både før, under og efter udbrud. 

Målrettede øvelser

Uanset om vi taler fugleinfluenza, afrikansk svinepest eller fiskesygdommen IHN, er netop beredskabsøvelserne vigtige. Ikke nødvendigvis i form af store fuldskalaøvelser med meget omkostningstunge ressourcer, som vi kender fra tidligere år, men hellere som mindre og mere målrettede øvelser, understregede Charlotte Vilstrup. 

En af udfordringerne under en veterinær krise er at sikre, at alle har adgang til aktuelle data om »situationsbilledet«, som det hedder, når beredskabsfolk taler om eksempelvis hvor mange dyr, der er smittede hvor, og i hvilket tempo aflivningerne skrider frem. Her er det vigtigt, at data hurtigt bliver tilgængelig for alle og deles på jævnlige digitale møder, fremgik det på flere af dagens gruppedrøftelser. 

Sikrer forståelse

Der var enighed om, at netop et arrangement som dagens aktuelle er med til at sikre forståelsen for hinandens udfordringer under en veterinærkrise. Eksempelvis at et såkaldt »Stand still«, hvor der lukkes ned for, at landmanden kan komme af med sine grise, enten til slagteriet eller eksport, og lynhurtigt skaber både økonomiske udfordringer og velfærdsproblemer. Ikke kun hos landmanden, der skal fodre på stadigt flere og større dyr i staldene, men også for transportører og slagterier, der mister indtægter i millionklassen.

Med om bordene til beredskabsdagen var blandt andet DLG, Daka, Seges, Danish Crown, Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Læs også