Det er nu, hvis du ønsker tilskud til overdækning af gylletanken

Siden den 18. oktober har det været muligt at søge tilskud til blandt andet overdækning af gyllebeholdere, og interessen er stor. Puljen lukker den 10. januar.

Puljen til Miljø- og klimateknologi 2022 er åben, og har været det siden 18. oktober. Den lukker igen den 10. januar 2023.

Ifølge miljørådgiver hos SvineRådgivningen, Kira Langkjer, er der interesse fra mange om at få en ansøgning indsendt, og derfor forventes, at nogle af indsatsområderne vil blive overansøgt.

Ansøgningsprocessen skal i gang

Der er flere forskellige indsatsområder, der kan søges tilskud til. I alt er der 10 indsatsområder i puljen, hvor der i alt er 244 millioner kroner.

- Hvis du overvejer at søge om tilskud til overdækninger til gyllebeholdere, skal du hurtigst muligt få gang i ansøgningsprocessen, lyder opfordringen fra Kira Langkjer i årets sidste udgave af nyhedsbrevet SvineNyt.

- Hvis du får tilsagn om tilskud, vil dit tilskud udgøre 40 procent af projektets samlede tilskudsgrundlag, oplyser miljørådgiveren.

Overdækning til mindst to beholdere

Tilskudsgrundlaget beregnes på baggrund af standardomkostningerne for teknologierne.

- Minimumsinvesteringen for etablering er 300.000 kroner, hvilket betyder, at der skal ansøges om overdækning af minimum to gyllebeholdere med en samlet diameter over 57 meter – ellers skal der tre tanke til, påpeger Kira Langkjer.

Projektperioden er fastsat til to år, hvor projektperiodens start regnes fra indsendelsesdatoen, og der kan ikke søges om udsættelse eller ændring af projektet.

Læs også