Daka satser på hurtigere afhentning og mindre lugt

Daka har det sidste halve år sat ekstra fokus på at afhente de døde dyr hurtigere. Målet er at holde fast i den høje danske sikkerhed i forhold til smittefare, forebygge lugtgener og forbedre udnyttelsen og dermed bæredygtigheden i recirkuleringen af de døde dyr.

Indtil videre har Dakas informationskampagne resulteret i, at PIGUP&KO-afhentningsappen nu anvendes af 50 procent af de danske landmænd med dyrehold. Der er i dag 6.000 landmænd, som bruger appen hver eneste måned. Det har gjort det nemt at tilmelde afhentningerne fra Daka, hvilket er en fordel for både landmændene og Daka, vurderer virksomheden.

- Når landmanden tilmelder dyret på stedet via mobilen, kan resten af servicen hurtigere håndteres. For os betyder den elektroniske tilmelding, at bestillingen ryger direkte ind i transportsystemet, så dyret kan afhentes hurtigst muligt, nogle gange ned til 15 minutter efter tilmelding, siger Dakas transportchef Jesper Visby.

Flere initiativer

Daka har flere initiativer i støbeskeen for både at undgå smittespredning, sikre friskere råvarer og mindske lugtgener, for i sidste ende at skabe en endnu bedre håndtering af de døde dyr.- En frisk råvare er nemmere at forarbejde til biodiesel og kan for en større dels vedkommende indgå i gødningsproduktion. Det betyder i sidste ende en bedre genanvendelse og dermed recirkulering af ressourcerne, forklarer Jesper Visby.

PIGUP&KO-app’en

  • Gratis app til hurtig og nem afhentning af døde dyr
  • Oversigt over tidligere afhentninger (syv dage tilbage)
  • Oversigt over kommende afhentninger
  • Kvægproducenter kan lave flytning i dyreregistret til Daka direkte i appen, både manuelt og automatisk
  • Svineproducenter kan melde intern flytning mellem egne besætninger direkte i appen, både manuelt og automatisk

Kilde: Daka

Dialogforum

- I forbindelse med vores kampagne omkring tilmelding af råvarer talte vi med op mod 500 landmænd. Vi fik værdifuld feedback og mange ideer til, hvordan vi kan forbedre vores service. Det har givet os blod på tanden til at etablere et dialogforum med 15 landmænd, hvor vi kan sætte konkrete problemstillinger og ideer til debat med henblik på at udvikle servicen og samarbejdet, siger Jesper Visby.

I dialogforummet vil virksomhed og landmænd mødes for at nytænke samarbejdet og skabe forbedringer. Det nye dialogforums medlemmer omfatter flere typer bedrifter, både konventionelle og økologiske.

Det nye dialogforum for bæredygtig innovation afholder to møder om året, det første i starten af december 2019.

cab

Læs også