bannerPos

Flere slagtninger af svin i Danmark

Kilde: Danmarks Statistik
18-11-2020 09:45

Slagtningerne af svin steg med 10,1 procent til 4,7 millioner svin i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal sidste år, mens antallet af eksporterede smågrise faldt med 3,3 procent til 3,6 millioner svin. Det oplyser Danmarks Statistik.

Den totale produktion af svin i tredje kvartal blev 8,3 millioner svin, hvilket kun er overgået af fjerde kvartal 2018. Dog er situationen atypisk lige nu ude i staldene, da de faldende priser på svin og dermed også smågrise til eksport betyder, at der er flere svin, som bliver i Danmark, oplyser Danmarks Statistik. 

Ligeledes har slagterierne kapacitetsproblemer på grund af Covid-19 hos slagteriarbejderne, som også medvirker til, at der står flere svin i staldene.

Den seneste svinetælling 1. oktober 2020 viste en stigning i antallet af svin i Danmark på 6,1 procent  i forhold til 1. oktober 2019.

Antallet af søer steg med 3,0 procent, hvilket indikerer en større produktion af svin i kommende perioder.

I tællingen steg antallet af slagtesvin med 9,8 procent, hvilket skyldes flere overgående svin – udskudte slagtninger på grund af kapacitetsproblemer på slagterierne. Men der var også en stigning i smågrise, som enten skal eksporteres eller fedes op og slagtes herhjemme. Dog er afsætningen af smågrise til Tyskland vigende, hvilket forventes at resultere i både flere svin til opfedning i Danmark samt lavere priser.

Stigning i animalsk produktion

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion steg 6,3 procent  i tredje kvartal 2020 i forhold til samme kvartal i 2019. Det skyldes en større produktion af svin og kvæg samt mælk og æg i Danmark, mens produktionen af fjerkræ faldt.

I tredje kvartal 2020 steg slagtningerne af svin og kvæg med henholdsvis 10,1 procent og 1,8 procent, mens slagtningerne af fjerkræ faldt 1,5 procent i forhold til tredje kvartal 2019.

Eksporten af levende svin og kvæg faldt med henholdsvis 3,3 procent og 5,8 procent.

Produktionen af mælk steg med 1,1 procent i tredje kvartal 2020 i forhold til tredje kvartal 2019 og er nu på 1.449 millioner liter mælk, hvoraf 180 millioner liter er økologisk mælk. 

Produktionen af æg steg i tredje kvartal 2020 med 3,2 procent i forhold til tredje kvartal 2019. Stigningen skyldes primært større produktionen af skrabeæg.

aldo

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.

OPEC-forhandlinger kan ramme olieprisen

Grundlaget for OPEC-landenes produktion fra januar 2021 lægges over de næste dage, vurderer chefstrateg i Nykredit.

Intelligente kameraer skal sikre GPS’er

På Smedshauge ved Lemvig er maskinhuset blevet udstyret med fire intelligente kameraer, der skal sikre mod ubudne gæster.

Wermelin vil rydde op i Miljøstyrelsen

En redegørelse om drikkevandsdispensationer fra Miljøstyrelsen udløser skarp kritik fra miljøminister Lea Wermelin. Styrelsen har i mange år forvaltet drikkevandsdispensationer i strid med EU-reglerne.

Ukendskab til loven fritager ikke statsministeren for ansvaret

Ukendskab til (grund)loven fritager selvfølgelig ikke regeringen og statsministeren for at bære ansvaret for en ordre, der eksekveres med militærets og politiets assistance.

Minivådområder giver signalforvirring

Enten er nitratkvælstof skadeligt eller også er det ikke. Begge dele kan ikke være sandt.

Generelt sprøjteforbud i BNBO vil kræve ny lovgivning

Mens der bliver forhandlet BNBO-aftaler, er det vigtigt, at det kommer frem, at regeringen lige nu mangler lovhjemmel til at gennemføre et generelt sprøjteforbud i BNBO, lyder det fra advokat Hans Sønderby, der repræsenterer Bæredygtigt Grundvandsbeskyttelse. Et eventuelt generelt forbud kan komme på tale fra 2023.

Mere hvede fra USA

De lukrative afregningspriser for hvede får amerikanske landmænd til at så mere hvede end normalt. Selvom udbuddet med hvede kan gå op i 2021, så følger efterspørgslen med, og derfor ser jeg det ikke som helt usandsynligt, at vi skal se hvedeprisen søge tilbage mod de topniveauer, der senest gjorde sig gældende tilbage i 2012.
Side 1 af 1984 (39671 artikler)Prev1234567198219831984Next