bannerPos

Svinenoter: Forsikring i forhold til ventilationskrav

16-11-2019 15:01

- Flere forsikringsselskaber har specifikke krav i deres betingelser, så jeg vil kraftigt anbefale, at du læser dine forsikringsbetingelser igennem, så du er sikker på, at du overholder dem. Det er betingelsen for at få en eventuel skade dækket af forsikringen.

Opfordringen kommer fra svinekonsulent Rie Krukow, LMO, i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

- Hvis du vil sikre din bedrift yderligere, er flere forsikringsselskaber faktisk indstillet på at forhandle om præmien, hvis du gør en ekstra indsats for at undgå skader – for eksempel ventilationssvigt, lyder det fra Rie Krukow, der opfordrer til, at producenter tager en snak med forsikringsselskabet om de muligheder der er.

Svinebestanden i Danmark falder fortsat

Danmarks Statistik har offentliggjort resultatet af svinetællingen foretaget den 1. oktober 2019. Det skriver Tican i deres seneste Uge Orientering.

Her meddeler de, at den gode økonomi i svineproduktionen endnu ikke ved tællingen 1. oktober har givet sig udslag i nogen form for tendenser til ekspansion i svinebestanden.

Pr. 1. oktober 2019 var bestanden af svin i Danmark – inkl. slagtesvin - 12.585.000. Det er et fald på 3,1 procent i forhold til oktober-tællingen i 2018.

Tællingen er baseret på en stikprøve omfattende omkring 2.000 bedrifter, og resultatet af svinetællingen ligger på linje med seneste tælling fra 1. juli og viser et fortsat fald i svinebestanden herhjemme i forhold til samme tælling for et år siden.

Såvel den samlede svinebestand som avlsbestanden i form af drægtige søer ligger omkring tre procent lavere end for et år siden. Faldet i avlsbestanden må dog forventes at blive udlignet af en stigende produktivitet i svineproduktionen.

En influenzavaccine betaler sig

- Hjælp grisen – bliv selv influenzavaccineret.

Sådan lyder anbefalingen fra svinekonsulent, Bjarke Lassesen, LMO, i nyhedsbrevet »Trynekontakten«. Her opfordrer han alle der passer grise eller besøger grise jævnligt, til at lade sig vaccinere for influenza.

- Mange influenzaudbrud i svinebesætninger skyldes, at de personer der arbejder i staldene, har været influenzaramte og har smittet grisene. En norsk undersøgelse viste, at 94 procent af de influenzaudbrud som blev konstateret i svinebesætninger, kom fra de personer der passede/besøgte grisene.

Ifølge Bjarke Lassesen, viser nye undersøgelser, at influenzavirus desværre ikke uddør i svinebesætningerne. Den cirkulerer, og finder hele tiden nye grise, der kan smittes.

- Tegn på vedvarende influenza hos søer og pattegrise er nysen, tåreflåd, utrivelighed, immunsvækkelse og øget pattegrisedødelighed. Smitten overføres med udåndingsluft og spyt hos grise og med hænderne hos mennesker.

Hos svin kan smitte og sygdom begrænses ved vaccination mod svinets 3 influenzatyper (SIV) og ved virusmanagement (McRebel regler).

- Personer bør være regelmæssigt vaccineret mod sæson influenza, herunder pH1N1. Hvis I er flere, der skal vaccineres samtidig, oplever vi, at det lokale apotek velvilligt kører ud til besætningen og vaccinerer dem, der ønsker det. Er man syg med influenza symptomer, bør man ikke komme i svinebesætninger, ligesom man i perioder med influenzaepidemi blandt mennesker, bør desinficere hænder efter håndvask, inden man går ind i svinebesætninger.

Miljøstyrelsen: Tilladelse skulle aldrig være givet

Gefion kritiserede tidligere på året Miljøstyrelsen for håndteringen af slam-sagen i Karrebæk Fjord. Nu giver Miljøministeren og styrelsen Gefion medhold i, at sagsbehandlingen ikke var korrekt, og at tilladelsen til dumpning ikke skulle have været givet.

Ploeger udstiller selvkørende rive og gyllemaskine i Brørup

Når Brørup Traktor- & Maskincenter mellem jul og nytår afholder deres traditionelle Åbent hus-arrangement, er der mulighed for at se nærmere på hollandske specialmaskiner.

Tican betaler 25 øre ekstra til leverandører

Hvis man leverer grise til Tican, kan man se frem til en ekstra regulering på 25 øre i december måned, oveni den løbende kilobetaling på 80 øre.

Oplev Island i sommerskrud

Det bliver i høj grad natur og kultur, der er i fokus på en syv dage lang rejse til øen højt mod nord i dagene 21.-27. juli 2020.
Side 1 af 1722 (34438 artikler)Prev1234567172017211722Next