Seges-ekspert: Giver god mening at sammenligne antibiotikaforbrug

Landbrug & Fødevarers kampagne om det lave danske antibiotikaforbrug i svineproduktionen har været genstand for nogen debat, men det giver god mening at sammenligne danske tal med udenlandske, slår Nicolai Weber, Seges, fast.

I denne måned kom en kampagne fra Landbrug & Fødevarer i spotlyset, da ugebrevet Mandag Morgens faktatjek-afdeling TjekDet satte spørgsmålstegn ved, om kampagnens budskab – om at det danske antibiotikaforbrug i svineproduktionen er lavt – tåler sammenligning, hvis man sætter det op mod antibiotikaforbruget i blandt andet sydeuropæiske lande.

Men selvom der er forhold, der kan påvirke enkelte landes antibiotikaforbrug, giver det stadig god mening at gøre tallene op, som Seges har gjort. Det slår dyrlæge Nicolai Weber, Seges, fast.

- Man kan godt diskutere de her ting og lave talgymnastik på det. Og det er jo også noget med retorikken, måden vi siger ting på, det ændrer bare ikke på, at vi har et lavt forbrug. Og det er jo det, som vi prøver at sige.

Usikker rapport?

I annoncen fra Landbrug & Fødevarer fremgår det, at der bliver brugt 40,8 milligram antibiotika pr. kilo produceret husdyr, hvor de tilsvarende tal i Italien og Spanien ligger på henholdsvis 294,8 og 362,5 milligram, hvilket underbygges af en ESVAC-rapport fra det Europæiske Lægemiddelagentur.

Ifølge professor i sundhed for grise ved Københavns Universitet, Jens Peter Nielsen, er der usikkerheder ved den måde at gøre tingene op på.

- Tallene (fra ESVAC-rapporten, red.) viser ikke, at danske grise får mindre antibiotika end grise i andre lande, for der indgår også andre dyrearter end svin. Og der er store variationer i, hvor stor andelen af svin, kvæg og fjerkræ er i de forskellige lande. Derfor kan man ikke sige noget specifikt for svin, men kun for den samlede husdyrproduktion, siger han til mm.dk.

Men det skyldes, at man ikke har adgang til de samme detaljerede statistikker i andre europæiske lande, som man har i Danmark, peger Nicolai Weber på.

Svært at sammenligne lande

- Vi lægger jo ikke skjul på, at det er svært at sammenligne mellem landene, men den usikkerhed, der kan være i at gøre det, er noget mindre end den forskel, der i virkeligheden er. Det er også det, vi prøver at formidle, at vi godt med vores data kan sige ret præcist, hvor meget vi bruger til grisene fra en devise om, at vi ved, at grise er den dyreart, hvor der bruges mest i forhold til andre dyrearter, så giver det god mening at sammenligne med de lande, der bliver brugt til at sammenligne med. Det er hele præmissen i det, siger han.

- Vi kan ikke bare sammenligne os med for eksempel England, der har mange får, eller Norge, der har en stor lakseproduktion og dermed har et naturligt lavere antibiotikaforbrug. Men desværre er det ikke alle lande, der offentliggør deres forbrug fordelt på de forskellige husdyr, og derfor er denne rapport, de bedste tal vi har, når vi skal sammenligne os med andre europæiske lande, hvor svineproduktionen fylder en væsentlig del af den samlede husdyrproduktion, siger Nicolai Weber.

Vil ændre opfattelse

Ifølge Nicolai Weber er der, trods flere informationskampagner, en opfattelse af, at danske svineproducenter har et højt forbrug af antibiotika. Det er det, man forsøger at ændre på opfattelsen af, forklarer Nicolai Weber, der er dyrlæge hos Seges Svineproduktion.

- Det, vi prøver på, er at formidle nogle budskaber, som der ikke er andre, der formidler. Og det kan jo drukne lidt i den generelle opfattelse af, at vi jo faktisk har et stort forbrug af antibiotika til vores grise, og at vi er storforbrugere, også når man kigger på andre lande. Og det er jo det, vi prøver at tydeliggøre overfor både producenter, men også til befolkningen, at det ikke er korrekt, siger dyrlægen.

Han forklarer, at Seges er kommet frem til tallene ved at se på den mængde antibiotika, der bliver solgt, og sætter det i forhold til, hvor stor husdyrproduktionen er i de enkelte lande.

Der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem forbruget af antibiotika pr. kilo biomasse og svineproduktionens relative andel af produktionen.

- Danmark er her interessant, fordi det er det land, hvor svineproduktionen relativt udgør den største andel af produktionen. Men Danmark ligger meget langt fra det forbrug, der ville forventes i et land med en stor svineproduktion.

- Faktisk var det forventet, at hvis Danmark ligner andre lande, skulle det danske forbrug være cirka fire gange større, end det faktisk er. Måske skal man kommunikere det ud på en anden måde, men det er den måde, vi kan vise det på, slutter Nicolai Weber.

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 66

Læs også